Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Ekspertyza a sprawa sądowa

Kiedy czeka Cię rozprawa w sądzie, zapewne gorączkowo myślisz o wszystkim, co mogłoby Ci pomóc ją wygrać. Oprócz świadków i ich zeznań potrzebujesz dokumentów, niezależnie od tego, czego sprawa dotyczy. Gromadziłeś wymagane przez prawo budowlane papiery? To jesteś do przodu. Zapobiegawczo dokładałeś do stosiku te zalecane? Super, bo np. taka ekspertyza pomoże wygrać sprawę sądową.

Co mówi kodeks postępowania karnego

Art. 393. § 3. Kodeksu postępowania karnego mówi:

Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki.

Im więcej tego masz – oczywiście jeśli przedstawia to Ciebie (a nie drugiej strony) w pozytywnym świetle – tym lepiej. Bo choć takie dokumenty nie mają mocy prawnej, to bywa, że prowadzą do kolejnego zaciągnięcia opinii biegłego, co może przełożyć się na Twoją korzyść.

Jeżeli w procesie np. o odszkodowanie przedstawiasz opinię techniczną dotyczącą stanu budynku, to bardzo dobrze. Natomiast czasem to za mało. Niekiedy zachodzi bowiem podejrzenie, że opinia jest błędna (opinię techniczną sporządza specjalista na podstawie oględzin i sprawdzenia danych projektowych), więc może zostać podważona.

Większa moc ekspertyzy w sprawie

Co innego ocena dokładniejsza, czyli techniczna ekspertyza. To dlatego, że ekspertyza oprócz oględzin specjalisty zawiera wszelkie obiektywne badania, wyliczenia, rysunki i fotografie itd., a to znaczy, że ma zdecydowanie większą wiarygodność. Taka ekspertyza pomoże wygrać sprawę sądową w dużo większym stopniu niż opinia czy zeznania świadków. Biegły sądowy, mając do dyspozycji opinię i ekspertyzę, zdecydowanie weźmie bardziej pod uwagę tę drugą.

W sprawach sądowych dotyczących budownictwa, np. przy wystąpieniu z roszczeniem o naprawienie szkody, ekspertyza przedstawi ważne dowody, m.in.:

  • czy roboty budowlane wykonano prawidłowo,
  • czy odpowiednio zaizolowano fundamenty,
  • w jakim stanie była konstrukcja dachu,
  • czy wszystkie zasady sztuki budowlanej były zachowane,
  • czy stwierdzono uszkodzenia konstrukcji bądź innych elementów ważnych dla sprawy,
  • czy stosowano odpowiednie kontrole,
  • czy materiały miały atesty zgodne z użyciem,
  • czy zachowano się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

To oczywiście nie wszystkie możliwości i nie wszystkie będą miały duże znaczenie w zależności od tego, w jakiej sprawie toczy się postępowanie.

Ekspertyza na zaś, ekspertyza w potrzebie

Ekspertyza mogła być zrobiona wcześniej (bo np. zleciłeś ją, gdy kupowałeś dom) lub dopiero wtedy, gdy doszło do problemu (np. wypadku na budowie, szkody, powodzi) i wszczęto postępowanie albo starasz się o odszkodowanie.

W pierwszym przypadku bazujesz na tym, co znalazło się w ekspertyzie ogólnej – wiadomo, że im dokładniejsza i obszerniejsza, tym lepiej.

W drugim przypadku ekspertyza skupia się wokół danego problemu – jest nakierowana na sprawdzenie konkretnych elementów i badań.

Jak widać, w jednej i drugiej sytuacji ekspertyza pomoże wygrać sprawę sądową, bo będzie tutaj bardzo mocnym dowodem.

Bezpłatna wstępna weryfikacja