Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to opinia specjalisty, zazwyczaj inżyniera budownictwa, na temat stanu technicznego budynku lub innej konstrukcji. Ekspertyza może dotyczyć budynku nowego lub już istniejącego, a jej celem jest ocena stanu technicznego konstrukcji, instalacji, elementów wykończeniowych oraz ocena zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. Ekspertyza budowlana może być wymagana w różnych sytuacjach, np. przy sprzedaży nieruchomości, przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny lub przy przeprowadzeniu remontu.

Kim jest rzeczoznawca budowlany?
Rzeczoznawca budowlany to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania rzeczoznawstwa budowlanego. Rzeczoznawca budowlany to specjalista zajmujący się oceną stanu technicznego budynków, konstrukcji oraz instalacji budowlanych. Może on wystawiać opinie, ekspertyzy i oceny techniczne dotyczące budynków i innych obiektów budowlanych. Rzeczoznawca budowlany może być zatrudniony przez instytucje państwowe lub prywatne firmy, a także może prowadzić działalność gospodarczą jako samodzielny specjalista. Aby zostać rzeczoznawcą budowlanym, należy ukończyć odpowiednie studia wyższe z zakresu budownictwa lub inżynierii środowiska oraz zdać egzamin państwowy potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Czego może dotyczyć ekspertyza budowlana?
Ekspertyza budowlana może dotyczyć różnych aspektów budynku lub innej konstrukcji, w zależności od potrzeb i celów jej wykonania. Oto kilka przykładów, w jakich sytuacjach ekspertyza budowlana może być wymagana:
– Ocena stanu technicznego budynku przed jego zakupem lub sprzedażą, aby uzyskać informacje o jego stanie i ewentualnych wadach oraz zweryfikować cenę nieruchomości.
– Ocena zgodności budynku z obowiązującymi przepisami i normami, np. przed przeprowadzeniem remontu lub modernizacji.
– Określenie przyczyn i skutków szkód budowlanych, np. po zalaniu, uszkodzeniu konstrukcji lub pożarze.
– Ocena możliwości adaptacji budynku na inne cele, np. przekształcenie budynku mieszkalnego w budynek usługowy.
– Ocena stanu technicznego konstrukcji, instalacji oraz elementów wykończeniowych budynku, np. dachów, elewacji, okien, drzwi itp.
– Ekspertyza budowlana może być też wymagana przez bank lub inne instytucje finansowe przy udzielaniu kredytu hipotecznego lub innej formy finansowania nieruchomości.

Co powinna zawierać ekspertyza budowlana?
Ekspertyza budowlana powinna zawierać szczegółową ocenę stanu technicznego budynku lub innej konstrukcji oraz jej elementów składowych, takich jak konstrukcja nośna, instalacje, elementy wykończeniowe itp. Ekspertyza powinna również zawierać informacje dotyczące zgodności budynku z obowiązującymi przepisami i normami oraz ewentualnych braków lub nieprawidłowości.

Wszystko o ekspertyzie budowlanej

Ekspertyza budowlana polega na ocenie stanu technicznego budynku. Opracowywana zostaje na podstawie wyliczeń i badań dotyczących wytrzymałości każdego elementu konstrukcji, czyli fundamentów, ścian, stropów, elewacji, dachu i wielu innych. To, w jakim zakresie i jak szczegółowo przeprowadzona będzie ekspertyza budowlana, zależy przede wszystkim od potrzeb osoby, która zleca jej wykonanie.
Sporządzenie ekspertyzy budowlanej ma na celu stwierdzić wszelkie nieprawidłowości, a także przyczyny ich wystąpienia. Prawidłowo sporządzona ekspertyza pozwala na określenie faktycznego stanu budynku i wskazuje miejsca, które wymagają naprawy.
Ekspertyzy budowlanej dokonać może jedynie osoba, która ma specjalne uprawnienia. Będzie to rzeczoznawca budowlany, technik budowlany lub inżynier. Zanim zleci się wykonanie takiego dokumentu, warto sprawdzić, czy osoby ją wykonujące mają doświadczenie w tej dziedzinie i specjalistyczną wiedzę, która jest niezbędna w tym przypadku.
Rzeczoznawca budowlany tworzy dokument w dwóch odrębnych częściach. Pierwsza z nich, opisowa, zawiera dokładną charakterystykę przedmiotu i cel, w jakim się go przedstawia i po co wykonuje się dokument, a także podstawy formalne sporządzenia dokumentu, opis stanu technicznego i analiza. natomiast część obliczeniowa zawiera wyliczenie jego wytrzymałości, wszelkie potrzebne pomiary, dokumentację rysunkową i fotograficzną, a także zlecenia.
Ekspertyza budowlana niezbędna jest przy zakupie nieruchomości, która nie była użytkowana przez dłuższy czas, a także wtedy, kiedy zauważy się jakiekolwiek uszkodzenia elementów konstrukcyjnych budynku. Dokonanie ekspertyzy niezbędne jest również wtedy, kiedy nieruchomość zmienia swoje przeznaczenie lub jeśli pojawią się problemy z akustyką budynku, a także wtedy, kiedy wady budynku pojawiają się po krótkim okresie użytkowania.
Ekspertyz budowlanych dokonuje się również bardzo często po różnego rodzaju wydarzeniach losowych, takich jak pożar, wybuch gazu, podtopieniach oraz w razie uszkodzenia instalacji kominowej, wentylacyjnej i elektrycznej, a także katastrofy budowlanej, czyli zawalenia się budynku w całości lub częściowo.
Dobrze sporządzony dokument jest podstawą do wytoczenia procesu wykonawcy lub projektantowi albo do ubiegania się o odszkodowanie. Rzeczoznawca budowlany oceni, czy powstałe szkody są poważne, czy typowe, na skutek zużycia niektórych elementów konstrukcyjnych. Poradzi również jak pozbyć się wad i jak uniknąć uszkodzeń w przyszłości.
Cena wykonania ekspertyzy zależy od wielu elementów.

KONTAKT

Bezpłatna wstępna weryfikacja