Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Dlaczego warto się starać o rzetelne opinie techniczne

Chcesz albo musisz mieć ten dokument. Ten, który potwierdzi, że stan techniczny budynku, prowadzenie prac budowlanych czy materiały użyte do budowy są w porządku. Wnioski, które płyną z takiego dokumentu, pozwalają podjąć odpowiedzialne dalsze decyzje. Konsekwencje tych decyzji mogą być poważne, dlatego warto się starać o rzetelne opinie techniczne.

Co Ci powiedzą opinie techniczne

Opinia techniczna to ocena, której dokonuje specjalista na podstawie oględzin budynku i jego dokumentacji projektowej. Sporządza z tych oględzin odpowiedni dokument. Dzięki temu dowiesz się o takich rzeczach jak m.in.:

  • prace budowlane były / nie były prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
  • stanu techniczny budynku budzi zastrzeżenia / nie budzi zastrzeżeń,
  • stwierdzono / nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji,
  • istnieje / nie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa podczas użytkowania budynku,
  • stwierdzono / nie stwierdzono strat ciepła, pleśni, zawilgocenia,
  • dokumentacja projektowa (techniczna, wykonawcza, powykonawcza) jest / nie jest sporządzona poprawnie i zgodnie ze stanem faktycznym.

Opinie techniczne zamiast przyszłych kłopotów

Opinie techniczne pozwolą Ci uniknąć przyszłych kłopotów, gdy zamierzasz kupić dom albo modernizować budynek (tu opinia jest wymagana przez prawo budowlane). Zweryfikują możliwość użytkowania domu czy mieszkania, gdy podejrzewasz, że mogło dojść do jakichś uszkodzeń (albo czy widoczne uszkodzenia są poważne). Pomogą oszacować koszty ewentualnych napraw, remontu.

Opinie techniczne nie muszą dotyczyć całości budynku, lecz mogą się skupiać na poszczególnych elementach, np. na:

  1. instalacjach (elektrycznej, gazowej, grzewczej, wodno-kanalizacyjnej),
  2. konstrukcji (fundamentach, ścianach, stropie, belkach, więźbie dachowej),
  3. przewodzie kominowym.

Wiarygodność opinii technicznej

Ponieważ opinie nie są tak bezstronne i obiektywne jak techniczne ekspertyzy (to wyższy stopień oceny technicznej), istnieje ryzyko, że mogą być błędne. Opierają się bowiem w dużej mierze na czynniku ludzkim: wykształceniu, dobrym oku i doświadczeniu.

Warto zatem, by dobrze wybrać ten „czynnik ludzki”, czyli zdać się na starannie wybranego specjalistę. Po to, by opinie techniczne, które dostaniesz do ręki, były rzetelnie przygotowane i jak najbardziej wiarygodne.

Opinię w świetle prawa budowlanego sporządza osoba wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Tzn. taka, która posiada odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę w zawodzie i uprawnienia budowlane stosowne do jej działalności.

KONTAKT

Bezpłatna wstępna weryfikacja