Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Bezpłatna wstępna weryfikacja !

  • PL – +48 730 006 666
  • PL – +48 537 775 577
  • AT – + 43 660 6666 555

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Ekspertyza budowlana

Ekspertyza budowlana to dokument, który zawiera szczegółowy opis stanu technicznego budynku lub konstrukcji. Jej celem jest ocena stanu technicznego obiektu oraz określenie ewentualnych usterek i nieprawidłowości. Ekspertyza budowlana jest ważna zarówno dla właścicieli budynków, jak i dla osób zainteresowanych ich zakupem lub wynajmem. Dokument ten jest także ważny przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Ekspertyza budowlana jest wykonywana przez specjalistę – rzeczoznawcę budowlanego – posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Może być ona wykonana zarówno w przypadku nowych budynków, jak i tych już istniejących, w tym także budynków zabytkowych. Ekspertyza budowlana składa się z opisu stanu technicznego obiektu, oceny stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenia ewentualnych usterek i nieprawidłowości, a także oceny kosztów ewentualnych napraw i remontów oraz terminów ich wykonania. Ekspertyzę budowlaną przeprowadzają rzeczoznawcy budowlani tzn. ludzie posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Rola rzeczoznawcy budowlanego jest bardzo ważna w czasie dokonywania ekspertyzy budowlanej. To właśnie rzeczoznawca budowlany jest odpowiedzialny za dokładne zbadanie stanu technicznego budynku oraz za wydanie opinii na jego temat. Podczas wykonywania ekspertyzy rzeczoznawca budowlany musi zweryfikować stan techniczny budynku, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i instalacyjnym. Oznacza to, że musi on sprawdzić stan fundamentów, ścian, dachu, okien oraz wszystkich instalacji. Musi również ocenić, czy budynek spełnia wymagania techniczne oraz, czy jest zgodny z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Rola rzeczoznawcy budowlanego jest bardzo ważna w czasie dokonywania ekspertyzy budowlanej. To właśnie rzeczoznawca budowlany jest odpowiedzialny za dokładne zbadanie stanu technicznego budynku oraz za wydanie opinii na jego temat.

Podczas wykonywania ekspertyzy rzeczoznawca budowlany musi zweryfikować stan techniczny budynku, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i instalacyjnym.
Rzeczoznawca budowlany musi również uwzględnić w swojej ekspertyzie przyszłe remonty oraz modernizacje, które mogą być konieczne do wykonania. Musi również ocenić, czy budynek jest bezpieczny dla mieszkańców oraz, czy jego stan techniczny nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Rzeczoznawca budowlany jest również odpowiedzialny za wycenę budynku. Wreszcie, rzeczoznawca budowlany musi przygotować raport z wynikami swojej ekspertyzy, w którym zawarte będą wszystkie informacje dotyczące stanu technicznego budynku oraz wskazane zostaną ewentualne usterki.

Call Now ButtonBezpłatna wstępna weryfikacja