Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Dobre życie mieszkańców domu zaczyna się od fundamentów. Bo przecież fundament jest symbolem stabilności i poczucia bezpieczeństwa. A w domu chcemy się czuć bezpiecznie. W związku z tym – czy cokolwiek może usprawiedliwić zaniedbania i lekceważenie warunków przy budowie tej najistotniejszej części budynku? Sprawdź, jakie uchybienia prowadzą do nieprawidłowej budowy fundamentów.

Ignorancja wyników badań geotechnicznych

Postawienie budynku wymaga dostosowania się do warunków gruntowo-wodnych. Istnieje obowiązek wykonywania badań geotechnicznych, które te warunki określają. Starając się o pozwolenie na budowę, dołącza się te badania do projektu składanego w urzędzie.

Przy warunkach przeciętnych nie stanowi to problemu, ale czasami lokalne warunki gruntowo-wodne wymagają specyficznych izolacji i warstw fundamentów.

Poza katastrofą budowlaną (zniszczeniem budynku), którą oczywiście należy brać pod uwagę, niedostosowanie się do tych warunków prowadzi do:

 • zalewania piwnicy,
 • osiadania budynku,
 • zawilgocenia budynku, w dalszej konsekwencji rozwoju grzybów i pleśni,
 • przemakania fundamentów,
 • pękania ścian,
 • uszkodzenia konstrukcji domu.

Załóżmy, że to przekonuje inwestora do poważnego wzięcia pod uwagę wyników badań. To jednak nie koniec listy potencjalnych zaniedbań przy budowie fundamentów. Możliwe skutki są takie jak te wymienione powyżej: w najlepszym wypadku uciążliwe, w najgorszym bardzo niebezpieczne.

Co to znaczy nieprawidłowa budowa fundamentów?

Zaniedbania na budowie to niestety wciąż pospolita plaga. Na każdym etapie. Sprawdź 10 najpopularniejszych uchybień, jakie mogą mieć miejsce przy budowie fundamentów.

 1. Zła organizacja poszczególnych etapów – brak odstępu czasowego pomiędzy pracami fundamentowymi.
 2. Brak deskowania (lub niewystarczające/nieprawidłowe deskowanie).
 3. Użycie zbrojenia kiepskiej jakości, np. przerdzewiałego czy skorodowanego.
 4. Zły dobór elementów zbrojenia fundamentu – niedobrane: grubość i ilość prętów, rodzaj stali.
 5. Nieprawidłowy sposób ułożenia zbrojenia.
 6. Nieodpowiednia klasa betonu (beton niezawibrowany).
 7. Niewłaściwa głębokość posadowienia fundamentów (niedostosowanie do strefy przemarzania w danym terenie).
 8. Złe wykonanie lub brak dylatacji, czyli pionowych szczelin na całej długości fundamentu.
 9. Niestarannie ułożona izolacja.
 10. Nieprawidłowe wypoziomowanie.

Co skłania ludzi (inwestorów, wykonawców), by ignorować zalecenia, nie dopilnować, by wszystkie warunki zostały spełnione zgodnie z wymaganiami i standardami? Pośpiech, oszczędność, krótkowzroczność?

Są na to sposoby: na pewno należy do nich nieustanne uświadamianie (najlepiej z prawdziwymi przykładami) oraz – w przypadku wykonawcy – opinie klientów decydujące o tym, czy wpadnie kolejne zlecenie.


Mirosław Hojna

Skontaktuj się z nami

 

.

Bezpłatna wstępna weryfikacja