Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Bezpłatna wstępna weryfikacja !

  • PL – +48 730 006 666
  • PL – +48 537 775 577
  • AT – + 43 660 6666 555

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Ocena stanu technicznego każdej budowli, a także realizacja robót budowlanych związanych ze stanem technicznym budynku, czy będzie to przebudowa, czy tylko remont, wymagają pracy osób mających odpowiednie uprawnienia budowlane. Każdy kraj ma inne wytyczne dotyczące oceny technicznej. Na przykład Niemcy mają w tym zakresie inne przepisy, niż Polska.

Ocena techniczna Niemcy to badanie stanu budynków przez osoby posiadające niemieckie uprawnienia budowlane do określenia, w jakim stanie jest budowla, a także do podpisywania dokumentów potwierdzających stan obiektu. Ocena techniczna jest czynnością, na podstawie której rzeczoznawca budowlany opracowuje protokół zawierający opis stanu budowli, ale również zalecenia co do dalszego użytkowania i zakres remontów i napraw pozwalających na dalsze korzystanie z obiektu. Na przykład nakaz naprawy filarów wiaduktu, by nadal mogły po nim przejeżdżać samochody i pociągi.

Rzeczoznawca budowlany Niemcy to osoba posiadająca niemieckie uprawnienia budowlane do oceny technicznej budowli. Ma wiedzę i wykształcenie odpowiednie, by dokonać prawidłowej weryfikacji stanu wskazanego obiektu. Jeśli obiekt posiada uszkodzenia mogące grozić wypadkiem lub katastrofą budowlaną, rzeczoznawca może wydać decyzję, by zakazać jego dalszego użytkowania. Podejmując decyzję, bierze on na siebie odpowiedzialność za wydaną ocenę, szczególnie w sytuacji, gdyby wydarzył się wypadek lub katastrofa budowlana. Z tego powodu musi brać znać wszelkie aspekty niemieckiego prawa budowlanego, ponieważ stan budowli musi wypełniać przepisy obowiązujące w Niemczech w tym zakresie.

Ekspert budowlany Niemcy jest specjalistą w zakresie prowadzenia i realizacji inwestycji budowlanej na terenie Niemiec. Jako osoba nadzorująca przebieg budowy, musi on posiadać niezbędne wykształcenie i zezwolenia, jakie są wymagane w Niemczech dla ekspertów budowlanych, a także duże doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju robót. Nie tylko zna aspekty techniczne realizacji poszczególnych elementów budowli i potrafi czytać dokumentację techniczną, ale również zwraca uwagę na sprawy finansowe i logistyczne całego przedsięwzięcia. Zatem jest on odpowiednią osobą, by nadzorować przebieg robót budowlanych nakazanych w opinii technicznej przez rzeczoznawcę budowlanego.

Jak widać, ocena stanu budynków w Niemczech wymaga posiadania nie tylko wiedzy technicznej, ale również znajomości niemieckiego prawa, szczególnie wytycznych dotyczących kontroli stanu budowli oraz posiadania niemieckich uprawnień budowlanych do prowadzenia prac.

Call Now ButtonBezpłatna wstępna weryfikacja