Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Szkody materialne trudno zaakceptować, bo łączą się ze stratą pieniędzy oszczędzanych czasem latami. Jednak szkody na osobach wiążą się z krzywdą, której nie da się ocenić obiektywnie i oszacować tak, by nie mieć wątpliwości, czy to wystarczy. Tym bardziej jeśli dotyczy utraty życia lub poważnego uszkodzenia ciała.

Co rozumiemy pod pojęciem szkody na osobach

Do wypadku może dojść wszędzie: w pracy, szkole, na ulicy itd. Niezależnie od tego, gdzie się zdarzył, wiąże się z następującymi możliwymi stratami:

  1. utrata życia,
  2. uszkodzenie ciała (m.in. złamania, rany cięte, utrata kończyny),
  3. komplikacje zdrowotne (w tym zaburzenia funkcjonowania zdrowia bez widocznych uszkodzeń).

Szkody na osobach a plac budowy

Plac budowy jest miejscem, w którym dość często dochodzi do uszczerbków na zdrowiu i utraty życia – dotyka to zarówno pracowników, jak i osoby postronne. Zdarza się wskutek niesprzyjających okoliczności (np. nagła zmiana pogody), jednak to czynnik ludzki wiedzie prym w takich wypadkach. Zaniechanie procedur, lekceważenie zasad BHP, wymogów, niedostosowanie warunków pracy do możliwości ludzkich (praca ponad możliwości fizyczne człowieka) często kończy się tragedią.

Dlatego firmy budowlane zwykle inwestują w ubezpieczenie.

Osoba, która została poszkodowana, ma prawo ubiegać się o pokrycie kosztów:

  • leczenia, lekarstw,
  • rehabilitacji, protez, opatrunków,
  • opieki specjalistycznej,
  • przewozu do szpitala,
  • przyuczenia do nowego zawodu.

Gdy dochodzi do śmierci poszkodowanego, rodzina może ubiegać się o zwrot kosztów pogrzebu, renty, jednorazowego odszkodowania czy zadośćuczynienia. Warunkiem takich roszczeń jest związek śmierci ze zdarzeniem, w którym nastąpiła szkoda na osobie.

Szkody na osobach niemajątkowe i majątkowe

W przypadku szkód niemajątkowych bierze się pod uwagę straty, które wynikają z bólu fizycznego oraz psychicznego. Wówczas należy się zadośćuczynienie.

Natomiast szkody majątkowe dotyczą uszkodzenia ciała i w takim przypadku wypłaca się odszkodowanie.

Kondycji fizycznej i psychicznej osoby poszkodowanej nie można mierzyć ilością zer na koncie. Nie da się jej odbudować jak domu, załatać jak dziury w ścianie. Każdy wypadek pociąga za sobą mniejsze lub większe skutki: kolejne dolegliwości, bóle, traumy, lęki itd. Patrząc na to, widać, że odszkodowanie nie załatwi wszystkiego. Pomoże natomiast pozbierać się po stracie zdrowia i ułatwi funkcjonowanie.


Thomas Kinder

 

 

Skontaktuj się z nami

 

 

Bezpłatna wstępna weryfikacja