Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Wadliwe materiały budowlane

Masz umowę z wykonawcą, który zobowiązał się w niej, że odda wykonany zgodnie z projektem budynek. Ma to zrobić w wyznaczonym terminie, zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Tymczasem pojawiają się kłopoty – efekt jest inny od zamierzonego. Problem leży niekoniecznie w samym wykonaniu, lecz w wadliwości materiałów, które dostarczył wykonawca.

Gdy wyrobów budowlanych dostarcza klient

Jeżeli sam klient dostarcza na budowę materiały, które służą do wykonania danych prac, odpowiedzialności nie ponosi wykonawca. Chodzi oczywiście o wady materiałowe, a nie te, które wynikną z nieprawidłowej pracy czy montażu.

Ostrzeżenie wykonawcy dobrze widziane, a wręcz wymagane

Nawet jeśli to klient jest odpowiedzialny za kupno i dostawę materiałów, wykonawca przed ich użyciem powinien:

  1. sprawdzić, czy materiał jest odpowiedniej jakości,
  2. upewnić się, czy produkt może zostać użyty, czy ma odpowiednie parametry,
  3. zwrócić uwagę klienta, jeśli jakość czy inne aspekty wzbudzają wątpliwość,
  4. niezwłocznie poinformować klienta, jeżeli materiały są ewidentnie wadliwe lub z jakiegoś innego powodu nie nadają się do użycia.

Stwierdzenie wadliwości materiałów, których dostarczył wykonawca

Naprawa szkód

Inna sprawa jest wtedy, gdy materiały są dostarczone przez wykonawcę. Klient, stwierdzając wystąpienie szkód z racji użycia wadliwych materiałów, ma prawo:

  • żądać, by wykonawca naprawił szkody (wykonawca realizuje naprawę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności; może odmówić usunięcia wady wtedy, gdy naprawa jest niemożliwa lub niewspółmiernie kosztowna, wówczas jednak jego wynagrodzenie się obniży lub inwestor odstąpi od umowy);
  • skorzystać z gwarancji jakości (jeśli wykonawca zobowiązał się do tego na piśmie; gwarancja jakości działa wyłącznie w uzgodnionym zakresie);
  • skorzystać z rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna to niezgodność przedmiotu umowy z jej zapisami, czyli nie ma odpowiednich właściwości, jest niekompletny lub nie nadaje się do określonego celu).

Jest pewien sposób na to, by uniknąć powyższych problemów – zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy. Wystarczy, że wykonawca zadba o jakość realizowanych prac, a inwestor starannie i odpowiedzialnie wybierze ekipę budowlaną. Wówczas wadliwości materiałów, które dostarczył wykonawca, nie znajdą się na liście kłopotów z budową.

Bezpłatna wstępna weryfikacja