Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Wycena szkód po zalaniu lub pożarze.

Jeżeli określona szkoda powstała w rezultacie zalania mieszkania, konieczna będzie wizyta rzeczoznawcy majątkowego. Osoba wykonująca wspomniany zawód będzie musiała na zlecenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego nie tylko dokonać spisu, ale również wyceny uszkodzeń w danym lokalu. Zadaniem będzie również określenie kosztów robocizny związanej z usuwaniem poszczególnych uszkodzeń. Opinia rzeczoznawcy po zalaniu będzie miała zatem duże znaczenie

Spisanie uszkodzonych przedmiotów

Obowiązkiem osoby poszkodowanej jest możliwie najbardziej dokładne spisanie praktycznie wszystkich uszkodzonych przedmiotów wraz z określeniem wielkości szkody. Ponadto podczas wizyty wspomnianego wcześniej rzeczoznawcy trzeba dopilnować, by wszystkie rzeczy spisane na liście znalazły odzwierciedlenie w protokole, który zostanie sporządzony przez rzeczoznawcę. Nie można zapomnieć skontrolować pozycji związanych z kosztami prac remontowych. Jak wiadomo zalany sufit nie będzie wiązał się tylko z malowaniem. W pierwszej kolejności trzeba będzie zająć się usunięciem odstającej farby, a także zaszpachlowaniem i wygładzeniem danej powierzchni. Dopiero kolejnym etapem będzie wykonanie malowania. W najprostszym możliwym ujęciu oznacza to, że czynności przygotowawcze będą wiązały się ze znacznie wyższym kosztem od malowania. Rzeczoznawcy bardzo często zapominają w swoich kosztorysach o tym fakcie. Zasada jest zatem znacznie prostsza, niż mogłoby się wydawać. Im mniej osoba poszkodowana będzie dbała o kompletność opisu, tym finalnie mniejszą kwotę odszkodowania uzyska.

Udokumentowanie wartości uszkodzonych przedmiotów

Kolejnym istotnym elementem będzie ustalenie wartości wszystkich przedmiotów, które zostały uszkodzone w wyniku zalania lub pożaru. Nie jest oczywiście rekomendowane pozostawienie kwot do uznania rzeczoznawcy. Rekomendowane jest bowiem uniknięcie konieczności składania ewentualnego odwołania od naliczonych kwot już po otrzymaniu kosztorysu. Zdecydowanie najlepszym możliwym rozwiązaniem będzie odnalezienie faktur zakupu lub jakichkolwiek innych dokumentów, które mogłyby potwierdzić wartość zniszczonych przedmiotów. Ponadto w trakcie wizyty rzeczoznawcy powinno mu się pokazać wymienione dokumenty. Istnieje bowiem wtedy zdecydowanie większe prawdopodobieństwo na to, że odszkodowanie będzie oddawał realną wartość rzeczy, które zostały utracone przez daną osobę w wyniku pożaru lub zalania. Opinia rzeczoznawcy po pożarze odgrywa istotne znaczenie.

Koszty napraw i remontów

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zupełnie odrębną kwestią będzie ustalenie kosztów napraw, a także remontów. Zadaniem osoby poszkodowanej będzie wykazanie wartości uszkodzonej powierzchni, a także zakup nowych elementów. W zdecydowanej większości przypadków będzie on się wiązał z montażem. Zalecane jest mieć wszystko udokumentowane fakturami. Należy mieć świadomość, że przeważnie koszty prac remontowych będą wyceniane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe zgodnie z niskimi, ryczałtowymi stawkami. Dopiero w momencie, gdy wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość wydatku na naprawę zostaną przedstawione, istnieje możliwość dochodzenia się dopłaty do odszkodowanie po zakończeniu remontu. Oczywiście konieczne będzie wykazanie, że wypłacona kwota nie była w stanie pokryć kosztów związanych z usunięciem szkody.

Co warto wiedzieć o ekspertyzie budowlanej?

Ekspertyza budowlana jest w najprostszym możliwym ujęciu szczegółowym i wielopłaszczyznowym badaniem określonego budynku. Najważniejszym celem jest dokładne zweryfikowanie czy konstrukcja będzie spełniała wszystkie wymagania oraz normy.

Nikogo nie powinien dziwić fakt, że ze względu na stosunkowo wysokie koszty związane z przeprowadzeniem omawianej ekspertyzy, bardzo duża liczba osób podejmuje decyzję o wybraniu tańszego rozwiązania, jakimi jest opinia techniczna. Godny uwagi jest fakt, że w wielu przypadkach może to być niewystarczające. Wspomniana opinia bazuje bowiem na ogólnych oględzinach. Z kolei w skład ekspertyzy będą wchodziły szczegółowe wyliczenia i badania.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że prawidłowo przeprowadzone ekspertyzy budowlane są tworzone w oparciu o obliczenia wytrzymałości poszczególnych elementów danej konstrukcji, czyli fundamentów, ścian czy dachów. Należy mieć świadomość, że ekspertyza przeprowadzana jest przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego.

Warto wiedzieć, że cena omawianej ekspertyzy budowlanej będzie zależała nie tylko od jej rodzaju, ale również celu. Ponadto na ostateczną wysokość opłat może mieć wpływ wielkość obiektu. Nie można pod żadnym pozorem zapomnieć o takiej kwestii, jak dojazdy. Jeżeli dana osoba zdecyduje się na to, by ekspertyza została przeprowadzona przez uznanego i doświadczonego rzeczoznawcę budowlanego, musi liczyć się z tym, że cena będzie znacznie wyższa. Nikogo nie powinien dziwić wspomniany fakt, ponieważ sporządzenie ekspertyzy będzie wymagało ogromnego doświadczenia, a także opanowania na najwyższym możliwym poziomie. Nie jest rekomendowane pod żadnym pozorem przed podjęciem decyzji sugerowanie się ceną.

KONTAKT

Bezpłatna wstępna weryfikacja