Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Bezpłatna wstępna weryfikacja !

  • PL – +48 730 006 666
  • PL – +48 537 775 577
  • AT – + 43 660 6666 555

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Zalane mieszkanie

Posiadanie własnego mieszkanie jest czymś, do czego dąży każdy z nas. Bez względu na to czy nasze mieszkanie jest wynajmowane, czy też jest to nasze mieszkanie własnościowe, musimy liczyć się z różnymi następstwami i zdarzeniami losowymi, dlatego tak istotne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia.
Bardzo często stan mieszkaniowy naszych sąsiadów doprowadza do różnych sytuacji, które mogą zagrozić naszemu majątkowi, ale także zdrowiu i życiu. W grę wchodzi tutaj pożar, zalanie, kradzieże, uszkodzenie mienia, w tym także mebli i sprzętów gospodarstwa domowego. Mówiąc sytuacje losowe, możemy mieć także na uwadzę uderzenie pioruna, które może spowodować spalenie sprzętów elektronicznych, ale i także uszkodzenia z tytułu huku ponaddźwiękowego.

W dzisiejszym świecie, gdzie pogoń za pieniądzem determinuje nasze życie, bardzo często decydujemy się na emigrację. Dużo lepsze zarobki i komfort życia niekiedy zmusza nas do podjęcia tak istotnej dla nas i naszej rodziny decyzji. Wybierając potencjalny kraj do emigracji, bardzo często rozglądamy się za miejscem do życia znajdującym się w Unii Europejskiej ze względu, chociażby na łatwiejszy i szybszy dojazd.
Bardzo często wybór nasz pada na Niemcy.

Wynajmując mieszkanie w Niemczech, musimy również być przygotowani na różne zdarzenia losowe.
Statystyki pokazują, że najczęstsze zdarzenie to zalanie. Mając zalane mieszkanie w Niemczech, musimy szybko reagować, bez względu na to, czy sprawcami jesteśmy my czy sąsiedzi.
W przypadku, gdy to my jesteśmy ofiarami, należy niezwłocznie zebrać dowody zalania. Pod żadnym pozorem nie należy usuwać skutków zalania i naprawiać wyrządzonych szkód. Następną czynnością jest sporządzenie protokołu zalania, który uwzględnia, datę i godzinę zalania, nazwisko właściciela mieszkania, opisy szkód oraz przyczyny zalania. Po wykonaniu wszystkich tych czynności należy zgłosić bezzwłocznie zalane mieszkanie do ubezpieczyciela.

Posiadając odpowiednie ubezpieczenie, ubezpieczyciel wyznacza nam rzeczoznawcę.

Rzeczoznawca budowalny w Niemczech przyjeżdża do mieszkania, aby oszacować wszelkie szkody. Dokonuje on oględzin, ustala przyczynę oraz sprawcę zalania i sporządza odpowiedni, szczegółowy protokół.
Zanim to zrobi, może jednakże poprosić nas o pomoc. Jeśli posiadamy dokumentację zniszczonych przedmiotów oraz ich zdjęcia, dużo łatwiejsze okaże się wycenie wartości zniszczonego mienia. Posiadanie zdjęć przedmiotów, które zostały wykonane przed zalaniem, a także rachunki i faktury za nie, może nam także pomóc, w przypadku, gdy nie zgadzamy się z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę.
Ekspertyza dotyczy również stanu mieszkania i budynku.
Taką ekspertyzą zajmuje się rzeczoznawca budowlany, który pełni samodzielną funkcję na budowie. Jest specjalistą, dlatego może również sporządzać opinie techniczne oraz ekspertyzy budowlane.
Opinia wydana przez rzeczoznawcę budowlanego musi być poprzedzona odpowiednim wywiadem na miejscu zdarzenia oraz wnikliwymi obserwacjami. Rzeczoznawca nie bada jedynie stanu technicznego budynku, ale także stanu technicznego instalacji oraz urządzeń, które uległy awarii lub uszkodzeniu w wyniku zalania.
Taka ekspertyza budowlana w Niemczech może potrwać od kilku do kilkunastu dni. Po tym czasie ubezpieczyciel ma trzydzieści dni na wypłatę odszkodowania. Zazwyczaj po upływie tygodnia osoba, która ubiega się o odszkodowanie, zostaje poinformowana od ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania, ewentualnie zostaje poproszona o dostarczenie dodatkowej dokumentacji.

Call Now ButtonBezpłatna wstępna weryfikacja