Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Zalane mieszkanie

Posiadanie własnego mieszkanie jest czymś, do czego dąży każdy z nas. Bez względu na to czy nasze mieszkanie jest wynajmowane, czy też jest to nasze mieszkanie własnościowe, musimy liczyć się z różnymi następstwami i zdarzeniami losowymi, dlatego tak istotne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia.
Bardzo często stan mieszkaniowy naszych sąsiadów doprowadza do różnych sytuacji, które mogą zagrozić naszemu majątkowi, ale także zdrowiu i życiu. W grę wchodzi tutaj pożar, zalanie, kradzieże, uszkodzenie mienia, w tym także mebli i sprzętów gospodarstwa domowego. Mówiąc sytuacje losowe, możemy mieć także na uwadzę uderzenie pioruna, które może spowodować spalenie sprzętów elektronicznych, ale i także uszkodzenia z tytułu huku ponaddźwiękowego.

W dzisiejszym świecie, gdzie pogoń za pieniądzem determinuje nasze życie, bardzo często decydujemy się na emigrację. Dużo lepsze zarobki i komfort życia niekiedy zmusza nas do podjęcia tak istotnej dla nas i naszej rodziny decyzji. Wybierając potencjalny kraj do emigracji, bardzo często rozglądamy się za miejscem do życia znajdującym się w Unii Europejskiej ze względu, chociażby na łatwiejszy i szybszy dojazd.
Bardzo często wybór nasz pada na Niemcy.

Wynajmując mieszkanie w Niemczech, musimy również być przygotowani na różne zdarzenia losowe.
Statystyki pokazują, że najczęstsze zdarzenie to zalanie. Mając zalane mieszkanie w Niemczech, musimy szybko reagować, bez względu na to, czy sprawcami jesteśmy my czy sąsiedzi.
W przypadku, gdy to my jesteśmy ofiarami, należy niezwłocznie zebrać dowody zalania. Pod żadnym pozorem nie należy usuwać skutków zalania i naprawiać wyrządzonych szkód. Następną czynnością jest sporządzenie protokołu zalania, który uwzględnia, datę i godzinę zalania, nazwisko właściciela mieszkania, opisy szkód oraz przyczyny zalania. Po wykonaniu wszystkich tych czynności należy zgłosić bezzwłocznie zalane mieszkanie do ubezpieczyciela.

W przypadku zalania mieszkania w Niemczech istotne jest szybkie i odpowiednie działanie, niezależnie od tego, czy jesteśmy sprawcami czy ofiarami zdarzenia. Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela jest kluczowym krokiem, dlatego należy jak najszybciej skontaktować się z odpowiednim podmiotem.

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jeśli sami jesteśmy sprawcami zalania, jest gromadzenie dowodów. Ważne jest nie usuwanie śladów zalania ani naprawianie szkód przed zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi. Należy zachować oryginalny stan mieszkania oraz zrobić zdjęcia lub filmy dokumentujące zalane obszary. W przypadku ewentualnych sporów, dobrze jest mieć solidne dowody potwierdzające zdarzenie.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie protokołu zalania. Protokół powinien zawierać datę i godzinę zalania, nasze nazwisko jako właściciela mieszkania, szczegółowy opis szkód oraz przyczynę zalania, jeśli jest znana. Dobrze jest również uwzględnić wszelkie straty materialne, jakie ponieśliśmy w wyniku zalania.

Po zebraniu dowodów i sporządzeniu protokołu, niezwłocznie należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. W Niemczech istnieje wiele firm ubezpieczeniowych oferujących polisy mieszkaniowe, więc ważne jest, aby skontaktować się z właściwym ubezpieczycielem, zgodnie z naszą umową. Ubezpieczyciel poinformuje nas o dalszych krokach, jakie należy podjąć w celu rozwiązania sytuacji.

Warto pamiętać, że w przypadku zalania będącego wynikiem działań naszych sąsiadów, również powinniśmy działać szybko. W takiej sytuacji powinniśmy zebrać dowody potwierdzające, że to właśnie sąsiedzi są odpowiedzialni za zalanie, na przykład świadectwa innych mieszkańców, nagrania z monitoringu, zdjęcia itp. Następnie postępujemy zgodnie z wcześniej opisanymi krokami, czyli sporządzamy protokół i zgłaszamy szkodę do ubezpieczyciela.

Podsumowując, zalanie mieszkania w Niemczech jest zdarzeniem, na które powinniśmy być przygotowani. W przypadku zalania, niezależnie od przyczyny, ważne jest natychmiastowe działanie. Zbieranie dowodów, sporządzenie protokołu zalania i zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela są kluczowymi krokami, które powinniśmy podjąć, aby rozwiązać sytuację jak najszybciej i skutecznie.

Posiadając odpowiednie ubezpieczenie, ubezpieczyciel wyznacza nam rzeczoznawcę.

Rzeczoznawca budowalny w Niemczech przyjeżdża do mieszkania, aby oszacować wszelkie szkody. Dokonuje on oględzin, ustala przyczynę oraz sprawcę zalania i sporządza odpowiedni, szczegółowy protokół.
Zanim to zrobi, może jednakże poprosić nas o pomoc. Jeśli posiadamy dokumentację zniszczonych przedmiotów oraz ich zdjęcia, dużo łatwiejsze okaże się wycenie wartości zniszczonego mienia. Posiadanie zdjęć przedmiotów, które zostały wykonane przed zalaniem, a także rachunki i faktury za nie, może nam także pomóc, w przypadku, gdy nie zgadzamy się z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę.
Ekspertyza dotyczy również stanu mieszkania i budynku.
Taką ekspertyzą zajmuje się rzeczoznawca budowlany, który pełni samodzielną funkcję na budowie. Jest specjalistą, dlatego może również sporządzać opinie techniczne oraz ekspertyzy budowlane.
Opinia wydana przez rzeczoznawcę budowlanego musi być poprzedzona odpowiednim wywiadem na miejscu zdarzenia oraz wnikliwymi obserwacjami. Rzeczoznawca nie bada jedynie stanu technicznego budynku, ale także stanu technicznego instalacji oraz urządzeń, które uległy awarii lub uszkodzeniu w wyniku zalania.
Taka ekspertyza budowlana w Niemczech może potrwać od kilku do kilkunastu dni. Po tym czasie ubezpieczyciel ma trzydzieści dni na wypłatę odszkodowania. Zazwyczaj po upływie tygodnia osoba, która ubiega się o odszkodowanie, zostaje poinformowana od ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania, ewentualnie zostaje poproszona o dostarczenie dodatkowej dokumentacji.

KONTAKT

Bezpłatna wstępna weryfikacja