Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Badania budynków, nieruchomości przed wejściem na rynek.

Zainteresowanie kupnem mieszkań i domów wzrasta z roku na roku, co nie oznacza, iż zawsze znajdą się chętni do kupna. Każda nieruchomość przed oddaniem do sprzedaży na rynku pierwotnym lub wtórnym przechodzi tak zwaną ekspertyzę. Na cenę finalną budowli, składa się wiele czynników, koszty pośrednie oraz bezpośrednie, o ile bezpośrednie jesteśmy w stanie jako kupujący zauważyć przy oględzinach mieszkania czy też domu, o tyle koszty pośrednie to koszty związane z oddaniem obiektu do sprzedaży. Wyceny mieszkań są kosztem pośrednim ze względu na oddelegowanie tego zadania do specjalistów w swojej dziedzinie. Biegły rzeczoznawca budowlany bada wartość oraz wydaje sądowe ekspertyzy, koszt takich usług zależny jest od specjalisty, rejonu oraz rozbudowanej oferty firm.

Biegły rzeczoznawca budowlany

Biegły rzeczoznawca budowlany może wykonać ekspertyzę dotyczącą oceny poprawności realizacji robót budowlanych lub ich części, oceny poprawności wykonania izolacji, ustalenia miejsc zawilgoceń, wykwitów, przecieków oraz ich przyczyn, oceny poprawności wykonania obiektu lub jego części (konstrukcji dachu, pokrycia itp.), oceny stanu technicznego konstrukcji obiektu budowlanego, inwentaryzacji uszkodzeń obiektów budowlanych lub ich części, analizy przyczyny lub przyczyn awarii w obiekcie budowlanym, lub katastrofy budowlanej, kontroli stanu technicznego i sprawdzenia utrzymania obiektu, dostosowania projektu lub sposobu realizacji robót do zasad sztuki budowlanej, zabezpieczenia (inwentaryzacji budynku) zakresu przerwanych robót budowlanych na czas rozprawy sądowej. Kolejny ważny punkt dla kupującego, jak i sprzedawcy to ekspertyza budowlana cena, która zależy od terminu wykonania opinii, lokalizacji, wielkość i powierzchni budynku, stopnia zniszczenia itp. Rzeczoznawca budowlany cena to koszt, który płacimy za stworzenie badań, których sposób przeprowadzenia, sam wybiera. Biegłego rzeczoznawcę budowlanego zatrudnia się, gdy przed sądem trzeba udowodnić lub przedstawić stan budowli ze względu na zniszczenia i ubieganie się o odszkodowanie, dlatego do tego profesjonalisty udamy się, by ubiegać się o pismo dla urzędów.

Rzeczoznawca budowlany zajmuje się sporządzeniem ekspertyzy i opinii technicznej na zlecenie osoby prywatnej (cywilnej lub fizycznej). Często z usług tych specjalistów, korzysta się przy remoncie, odbudowie lub sprzedaży obiektów zabytkowych, takich jak kościoły zamki. Również architektura prywatnych osób potrzebuje być wyceniona, aby móc umieścić ją w testamencie, zgodnie ze stanem faktycznym najnowszym dla danej sprawy. Ekspertyza budowlana cena, uzależniona jest czynników wymienionych wyżej, lecz średnia cena minimalna takiego badania waha się między 2 – 2,5 tysiąca złotych. Tańszym rozwiązaniem może być opinia techniczna, której cena mieści się w przedziale kilkuset złotych, a więc dużo mniej, niż przy ekspertyzie. Po badanie wraz z ekspertyzą trzeba ubiegać się, gdy zauważymy niepokojące usterki w konstrukcji, np. pękanie ścian, widoczne rysy na stropach, przemieszczenia elementów konstrukcyjnych, lub zamierzamy modernizować obiekt. Każdy pośrednik nieruchomości powinien mieć dostęp do takowych dokumentów, by przedstawić nabywcy każdy fakt dotyczący obiektu, którym jest zainteresowany.

Gdy, zakupiony zostanie obiekt wiekowy, którego funkcje chcemy, zmienić nie ominie nas ten pośredni koszt, gdyż każde budownictwo było budowane w określonym celu i zmiana jego funkcjonowania może być niebezpieczna dla użytkowników. Każda nieprzemyślana ingerencja w budownictwo może przynieść nie tylko straty materialne, ale również zagraża zdrowiu i nieraz życiu osobom korzystającym z danego budynku. Rynek pierwotny nieruchomości ma najświeższe badania techniczne wraz z opiniami, ponieważ by budynek został oddany do użyteczności, musi przejść szczegółowe badania.

Rynek wtórny to często niższe koszty bezpośrednie, natomiast trzeba liczyć się z wydatkami na wyżej wymienione badania.

 

Bezpłatna wstępna weryfikacja