Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Co warto wiedzieć o ekspercie budowlanym?

W przypadku prac remontowo-budowlanych bardzo często wręcz trzeba skorzystać z usług doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Świetnym przykładem będzie konieczność sporządzenia dokumentów typu opinia biegłego budowlanego, opinia budowlana lub ekspertyza budowlana. Konieczne jest rzetelne ocenienie rzeczywistego stanu nieruchomości. Opinia wydana przez eksperta budowlanego może stać się także dowodem w trakcie postępowania sądowego.

Kim jest ekspert budowlany? Czym się on dokładnie zajmuje?

Ekspert budowlany od razu kojarzy się wielu osobom z placem budowy. Jego zadaniem jest przede wszystkim ocenianie, czy zastosowane rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Jeżeli w jakiś sposób zagraża on zdrowiu lub życiu osób, które z niego korzystają, to niestety trzeba liczyć się z brakiem uzyskania zgody na przeprowadzenie poszczególnych prac remontowo-budowlanych. Eksperci budowlani mają duże doświadczenie z zakresu budownictwa. Ich zadaniem jest czuwanie nad tym, czy wszystkie roboty budowlane przebiegają zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Wielu deweloperów, generalnych wykonawców decyduje się na skorzystanie z usług specjalisty w dziedzinie budownictwa w celu uchronienia się przed dużymi stratami finansowymi.

Ekspert budowlany wskaże na nieprawidłowości, oceni możliwości techniczne budynku i przedstawi drzemiący w nim potencjał. Jest to również osoba, która zleca wykonanie różnych prac budowlanych. Zalecenia eksperta budowlanego są niezwykle ważne, gdyż decydują o prawidłowym funkcjonowaniu nieruchomości. Zadbanie o bezpieczeństwo użytkowników ma kluczowe znaczenie. Oczywiście na rynku działa wielu rzeczoznawców budowlanych. Istotne jest wobec tego zwrócenie uwagi przede wszystkim na kwalifikacje i doświadczenia. Musi być to specjalista mający wiedzę, uprawnienia. Można wobec tego łatwo wywnioskować, że ekspert budowlany jest osobą o ogromnym znaczeniu.

Niektórzy mylnie uważają, że opinia biegłego budowlanego jest tym samym co ekspertyza techniczna. W praktyce wygląda to inaczej. Może być to jednak niezbyt zrozumiałe dla osób, które nie znają prawa budowlanego i jego rozmaitych niuansów. Oczywiście opinia budowlana i ekspertyza są dokumentami, które służą do oceniania stanu budynku. Każdemu terminowi towarzyszy jednak inny zakres czynności do wykonania.

Opinia budowlana nie jest tym samym co ekspertyza budowlana – w czym tkwi różnica między nimi?

Opinię budowlaną sporządza ekspert na podstawie oględzin stanu obiektu i przeglądu dokumentacji. Ekspertyza budowlana jest bardziej szczegółowym opracowaniem. Nie skupia się wyłącznie na oględzinach obiektu. Przeprowadza się także szereg badań i pomiarów przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi. Mogą zostać w niej opisane wszystkie elementy konstrukcyjne, czyli między innymi fundamenty, ściany, stropy i nadproża. W ekspertyzie budowlanej znajdują się także rysunki techniczne. Jeśli wobec tego ktoś chce bardziej precyzyjnej oceny stanu technicznego budynku, to powinien zlecić wykonanie ekspertyzy. Oczywiście wszystko to wiąże się z koniecznością poniesienia wyższych kosztów.

Sporządzenie ekspertyzy znacznie droższe niż wykonanie opinii budowlanej. Należy wobec tego najpierw określić swoje potrzeby. Fachowiec dokonujący oględzin budynku stwierdzi, czy zostanie wystawiona opinia budowlana, czy jednak ekspertyza. Czasem nie ma potrzeby przeprowadzania szczegółowych badań. W takim przypadku wystarczające będzie sporządzenie opinii technicznej. Przy większych nieprawidłowościach konieczna staje się jednak ekspertyza budowlana. Jest on niezbędna, jeśli doszło do naruszenia konstrukcji nośnej obiektu, czyli przykładowo pęknięcia ścian i stropu. Przy modernizacji budynku i zmianie sposobu jego użytkowania także należy zlecić przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej. Jeśli nie będzie ona pozytywna, to nie uzyska się zgody na użytkowanie budynku.

Jeśli ktoś ma wziąć udział w postępowaniu z zakresu prawa budowlanego, to w celu zgromadzenia materiałów dowodowych branych pod uwagę przez sąd będzie potrzebować usług specjalisty. Opinia biegłego budowlanego jest dokumentem, który można przedłożyć przed sądem w postępowaniu cywilnym i karnym. Podczas zakupu nieruchomości lub jej postawienia potrzebna będzie ekspertyza budowlana.

Co znajduje się w ekspertyzie budowlanej?

Na podstawie ekspertyzy budowlanej można szybko stwierdzić, czy dana nieruchomość nadaje się do bezpiecznego użytkowania. Jest dokumentem, który potwierdza aktualny stan techniczny budynku. Podczas sporządzania ekspertyzy budowlanej bierze się pod uwagę szereg istotnych kwestii. Mają one związek przede wszystkim z konstrukcją obiektu i instalacjami. Jeśli ktoś potrzebuje ekspertyzy, to powinien zgłosić się do rzeczoznawcy budowlanego. Musi mieć on nieograniczone uprawnienia budowlane, doświadczenie w sporządzaniu opinii technicznych. W ekspertyzie budowlanej zawiera się opis jej przedmiotu wraz z poszczególnymi elementami nieruchomości. W dokumencie nie może zabraknąć również dokładnych pomiarów i obliczeń. Niezbędna jest dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa badanych elementów.

Co warto wiedzieć o ekspercie budowlanym?

Rzeczoznawca budowlany zawiera w ekspertyzie opis błędów wykonawczych, zniszczeń, usterek, stanu technicznego instalacji. Z dokumentu musi jasno wynikać, czy obiekt nadaje się do bezpiecznego użytkowania, dotyczy to wszystkich jego części. Ekspertyza budowlana dostarcza również informacje o oszacowanych kosztach działań naprawczych, które należy przeprowadzić. Można także liczyć na rekomendacje. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego ekspertyza musi zostać wykonana, jeśli zmieni się przeznaczenie budynku lub pojawią się jakieś wady konstrukcyjne, problemy dotyczące akustyki. Po katastrofie budowlanej także niezbędna staje się profesjonalna opinia budowlana wydana przez uprawnioną do tego osobę. Jeśli doszło do uszkodzenia instalacji kominowej, wentylacyjnej lub elektrycznej, prawo budowlane nakazuje sporządzenie ekspertyzy.

KONTAKT

Bezpłatna wstępna weryfikacja