Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Czym zajmuje się rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany to osoba zajmująca się oceną stanu technicznego budynku. Do głównych zadań rzeczoznawcy zalicza się między innymi sporządzanie specjalistycznych ekspertyz budowlanych, poza tym rzeczoznawca zajmuje się także analizą i weryfikacją poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Zawód rzeczoznawcy budowlanego wymaga odpowiedniego przygotowania – warto pamiętać o tym, że do wykonywania zawodu rzeczoznawcy niezbędnym okaże się między innymi ukończenie studiów wyższych z zakresu budownictwa. O zdobycie tytułu rzeczoznawcy budowlanego mogą ubiegać się między innymi osoby posiadające tytuł magistra inżyniera architekta czy inżyniera – warto zaznaczyć, że poza dyplomem studiów wyższych kandydat na rzeczoznawcę musi posiadać także nieograniczone uprawnienia budowlane.

Dodatkowo osoba starająca się o zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy musi korzystać ze wszystkich praw publicznych. Kandydat na rzeczoznawcę zobowiązany jest również do odbycia praktyk – w przypadku specjalistów budowlanych okres trwania praktyk powinien wynosić co najmniej 10 miesięcy. Poza tym osoba starająca się o zdobycie tytułu rzeczoznawcy budowlanego musi zarejestrować się w izbie samorządu zawodowego. Warto pamiętać o tym, że tytuł rzeczoznawcy budowlanego przyznaje się na okres maksymalnie 10 lat – decyzja o udzieleniu odpowiednich uprawnień podejmowana jest przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Główne zadania rzeczoznawcy budowlanego

Głównym zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest przygotowywanie ekspertyz budowlanych – proces sporządzania ekspertyzy opiera się na starannych oględzinach oraz szczegółowych pomiarach, które umożliwiają ocenę stanu i bezpieczeństwa danego budynku. Ekspertyza budowlana przygotowywana przez doświadczonego rzeczoznawcę to dokument, w którym opisuje się stan techniczny budynku. Warto pamiętać o tym, starannie wykonana ekspertyza budowlana zawiera między innymi informacje dotyczące zastosowanych rozwiązań i materiałów, oprócz tego można znaleźć w niej także dane dotyczące sposobu oraz poprawności montażu poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Nie można zapominać o tym, że działania podejmowane przez rzeczoznawcę budowlanego przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa budynku – doświadczony rzeczoznawca może ułatwić między innymi wykrycie i wyeliminowanie potencjalnie groźnych błędów konstrukcyjnych. Ekspertyza budowlana może przydać się także podczas wyceny nieruchomości. Dodatkowo doświadczeni rzeczoznawcy budowlani bardzo często pełnią również rolę ekspertów sądowych.

KONTAKT

Bezpłatna wstępna weryfikacja