Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Dokumenty opinii technicznej i ekspertyzy budowlanej

Jeśli ktoś decyduje się na remont, który spowoduje zmiany w konstrukcji nośnej budynku, to musi liczyć się z koniecznością przedstawienia opinii i odpowiedniej dokumentacji urzędnikom. Może być nią opinia budowlana lub ekspertyza budowlana. Czas dowiedzieć się nieco więcej na ich temat, czym się od siebie różnią.

Co warto wiedzieć na temat opinii technicznej i ekspertyzy budowlanej?

Od zakresu działań remontowo-budowlanych zależy to, czy wystarczy mieć opinię techniczną, czy też może jednak konieczna jest ekspertyza budowlana sporządzona przez rzeczoznawcę. Każdy z tych dokumentów odnosi się do określenia stanu nieruchomości. Opinia techniczna jest wydawana przez fachowca, najczęściej wystarczają do tego oględziny budynku. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące zastosowanych rozwiązań projektowych. Przewiduje się także rozmaite zjawiska, które mogą zajść podczas projektowania obiektu. Nieco inaczej jest w przypadku ekspertyzy budowlanej. Stanowi ona bardziej rozbudowane opracowanie. Do jej sporządzenia konieczne są rozmaite badania, które potwierdzają rzeczywisty stan budynku. Ekspertyza budowlana zawiera rzetelne obliczenia i pomiary. Przeprowadza ją rzeczoznawca budowlany. Bierze on pod uwagę całą dokumentację projektową i wykonawczą.

Bardzo często ekspertyza budowana jest wykonywana, gdy pojawiają się jakieś błędy, nieprawidłowości typu uszkodzenia lub pęknięcia. Zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest przeprowadzenie szeregu działań, które obejmują uszkodzenia elementów konstrukcyjnych budynku. Sprawdza on między innymi, Czy został zastosowany właściwe materiały budowlane. Ekspertyza służy do tego, aby stwierdzić, czy użytkowanie danej nieruchomości lub jej części jest w pełni bezpieczne, czyli nie zagraża w żaden sposób zdrowiu i życiu osób, które z tego korzystają. Można dowiedzieć się także o potencjalnych przyczynach uszkodzenia obiektu. Opinia biegłego budowlanego posłuży także jako dowód w sprawie cywilnej, administracyjnej i karnej.

Z ekspertyzy budowlanej można dowiedzieć się o rzeczywistym stanie technicznym konkretnego budynku. Sporządza się ją przede wszystkim w celu stwierdzenia, czy są jakieś usterki w danej nieruchomości. Dokument służy także do wskazania przyczyn występowania nieprawidłowości i ich skutków. Na przygotowanie ekspertyzy budowlanej warto zdecydować się przy zakupie nieruchomości, aby uchronić się przed nieprzyjemnymi niespodziankami i dodatkowymi kosztami.

Ekspertyza budowlana, czyli co?

Czasem opinia budowlana jest niewystarczająca do tego, aby określić rzeczywisty stan techniczny budynku. Szczegółowe informacje zawiera ekspertyza budowlana. Jest opracowaniem powstającym na bazie dokładnych obliczeń. Bada się różne elementy konstrukcyjne nieruchomości w postaci dachu, ścian, fundamentów, stropów, okien itd. Ekspertyza budowlana wskazuje na usterki i na działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Z kolei w przypadku sporów rozwiązywanych na drodze sądowej wykorzystywana jest opinia biegłego budowlanego. Na jej podstawie można ubiegać się przykładowo o odszkodowanie za wykrycie nieprawidłowości w danym obiekcie, czyli niezgodności projektowej.

Dokumenty opinii technicznej i ekspertyzy budowlanej

W ekspertyzie budowlanej znajduje się część opisowa i obliczeniowa. Nie może zabraknąć oczywiście dokumentacji rysunkowej i fotograficznej. W dokumencie zawiera się zalecenia, wyliczenia, szczegółowych opisy. Sporządzeniem ekspertyzy budowlanej może zająć się wyłącznie osoba mająca do tego odpowiednie uprawnienia. Jest nią rzeczoznawca budowlany. Technik budowlany i inżynier także mogą wydać tego typu dokumentację. Znaczenie ma to, aby fachowiec miał dużą wiedzę specjalistyczną i doświadczenie. Na cenę ekspertyzy budowlanej wpływa między innymi wielkość nieruchomości, stopień jej zniszczenia, lokalizacja, ilość zawartych danych. Najczęściej trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych. Nie należy jednak mylić ekspertyzy z opinią techniczną, bo stanowi znacznie bardziej rozbudowane opracowanie.

Pojęcia z zakresu budownictwa mogą być bardzo mylące dla osób, które nie działają w branży. Dla wielu opinia biegłego budowlanego może wydawać się tym samym co ekspertyza i opinia budowlana. Dokumenty te różnią się od siebie, ale mają również wiele wspólnego. Wszystkie odnoszą się do oceny stanu nieruchomości, ale w innym zakresie. Cel ich sporządzenia także jest odmienny. Za najbardziej obszerne i szczegółowe opracowanie uznaje się ekspertyzę budowlaną.

Kiedy będzie potrzebna ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana jest dokumentem, który zawiera ogólną ocenę stanu technicznego nieruchomości w oparciu o rozmaite badania i wyliczenia. Na uwadze ma się rozmaite elementy, które składają się na konstrukcję obiektu budowlanego. Ekspertyza służy również do zweryfikowania tego, czy wszystkie roboty budowlano-remontowe zostały właściwie przeprowadzone. Może zostać ona wykonana w celu przeanalizowania powstałych pęknięć w elementach konstrukcyjnych typu ściany i fundamenty. Sprawdza się także, czy prace zostały zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Sporządzenie ekspertyzy zleca się w celu poznania przyczyn usterek i katastrof budowlanych. Jest to dokument potrzebny do zweryfikowania zasadności zgłaszane roszczeń podczas postępowania sądowego.

Jeśli ktoś kupuje dom, to w celu uniknięcia nieopłacanej inwestycji warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego. W wydanej przez niego ekspertyzie znajdują się informacje o wykrytych wadach konstrukcyjnych i związanymi z tym kosztami. Jeśli ktoś chce przeprowadzić modernizację budynku, zmienić sposób jego użytkowania, to będzie potrzebować opinii technicznej lub ekspertyzy. Jeżeli w trakcie korzystania z obiektu wystąpią jakieś wady konstrukcyjne typu pęknięcia na ścianach, również powinno się to zweryfikować z fachowcem. Specjalista wykona dokładne badania i obliczenia, aby zweryfikować, czy doszło do naruszenia konstrukcji nieruchomości.

Kontakt

Bezpłatna wstępna weryfikacja