Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Ekspertyza budowlana

Ekspertyza budowlana to opracowanie zawierające wszelkie szczegóły, które dotyczą stanu technicznego wskazanego budynku. Dzięki sporządzonej ekspertyzie budowlanej możliwe jest stwierdzenie wszelkich nieprawidłowości, a także przyczyn ich wystąpienia oraz skutków, do jakich mogą się przyczynić.

Bardzo często zdarza się, że po zakupie lub odbiorze nieruchomości zostają odkryte ukryte wady. Mogą to być na przykład różnego rodzaju pęknięcia elementów konstrukcyjnych budynku. Dlatego też, aby móc dochodzić swoich praw, niezbędne jest posiadanie ekspertyzy budowlanej.

Oczywiście dokument ten musi być wykonany przez wykwalifikowaną osobę, która opiera swoje wnioski o wcześniejsze precyzyjne oględziny budynku, w tym poszczególnych konstrukcji i elementów oraz instalacji.

Czym więc jest ekspertyza budowlana? Aby doszło do sporządzenia takiego dokumentu, musi dojść do wcześniejszych obliczeń i badań poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Należą do nich między innymi dach, fundamenty, ściany, elewacja oraz stropy i okna. Napisanie ekspertyzy jest dosyć żmudną pracą i wymaga wykonania szeregu oględzin budynku, a także wielu pomiarów i wyliczeń. Po sporządzeniu takiego dokumentu można definitywnie określić rzeczywisty stan techniczny budynku. Celem tejże ekspertyzy jest wskazanie nieprawidłowości, które występują w danej nieruchomości. Ponadto ekspertyza budowlana może również wskazywać możliwe działania naprawcze.

Ekspertyzę budowlaną może wydać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Taką osoba jest np. rzeczoznawca budowlany, a także technik i inżynier. Specjalista ten powinien mieć odpowiednie doświadczenie w danej dziedzinie, ponieważ dobrej jakości dokumentacja musi być poparta właściwą wiedzą specjalistyczną.

Koszty ekspertyzy budowlanej

Koszty ekspertyzy budowlanej są zróżnicowane, jednakże średnia cena ekspertyzy budowlanej wynosi kilka tysięcy złotych. Oczywiście na wycenę wpływa również wielkość budynku. Bardzo często cena w takim przypadku może wzrosnąć kilkakrotnie. Jeśli zaś chodzi o proste opinie techniczne, cena wacha się w granicy 1000 złotych. Na cenę ekspertyzy budowlanej wpływają takie czynniki jak wielkość budynku, a także stopień zniszczeń lokalizacja nieruchomości i ilość danych zawartych w dokumencie.

Kiedy więc jest potrzebna ekspertyza budowlana? Sytuacji, kiedy jest ona niezbędna dla właściciela budynku, jest wiele. Sam zakup nieruchomości jest jedną z nich. Szczególnie ma to miejsce w przypadku budynku wcześniej użytkowanego, dlatego tez warto poprosić o opinię fachowca, który określi faktyczny stan budynku. Bez wątpienia ekspertyza będzie potrzebna w sytuacji, gdy stwierdzone zostanie uszkodzenie elementów konstrukcyjnych nieruchomości. Może dojść do sytuacji, w której wady konstrukcyjne budynku są tak rozległe, że zakup i remont jest kompletnie nieopłacalny.

Ekspertyza budowlana będzie również wymagana w przypadku zmiany przeznaczenia budynku i wtedy tenże dokument staje się wręcz podstawowym do zdobycia.

Oczywiście ekspertyza budowlana będzie potrzebna także w wyniku pojawienia się wad konstrukcyjnych w strukturze budynku w okresie jego użytkowania, a także problemów z akustyką budynku. Szczególnym przypadkiem, kiedy wymagane będzie sporządzenie ekspertyzy, są wady powstałe po bardzo krótkim czasie użytkowania nieruchomości.

Ekspertyza budowlana może być także wykorzystana w procesie sądowym przeciwko wykonawcy budowy lub projektantowi, który dopuścił się znaczących zaniedbań lub wykonał swoje zadanie niezgodnie ze sztuka budowlaną. Rzeczoznawca budowlany oceni powagę wad i podpowie, w jaki sposób można je naprawić.

Ważna jest również opinia rzeczoznawcy po zalaniu. Jest ona wymagana ze względu na następujące po nim naprawy. Opinia taka pomaga przede wszystkim ocenić straty i oszacować koszty oraz pomóc podczas ubiegania się o odszkodowanie.

Opinia rzeczoznawcy po zalaniu ma na celu wskazanie, czy będzie potrzebne zrobienie dodatkowych badań i pomiarów, czy jednak będzie potrzebna ekspertyza techniczna budynku. W przypadku ekspertyzy technicznej będą konieczne pomiary za pomocą specjalistycznych sprzętów takich jak higrometr oraz kamera termowizyjna.

Opinia rzeczoznawcy po pożarze będzie wymagać zbadania stanu technicznego budynku. Głównie chodzi tu o stropy, konstrukcje drewniane poddasza, a także oględziny i obliczenia mające wykazać wytrzymałość elementów konstrukcyjnych.

Dzięki opinii rzeczoznawcy po pożarze będzie możliwe określenie zakresu robót niezbędnych dla przywrócenia sprawności budynku. Często po takiej opinii okazuje się, że będzie potrzebne tylko wzmocnienie uszkodzonych krokwi lub pokrycia dachu, choć najczęściej wymagana jest całkowita ich wymiana.

Ważne także będzie oszacowanie szkód, które powstaną w efekcie zalania podczas akcji gaśniczej. Obowiązkowa będzie wtedy ocena stanu podłóg, a także ścian. Mogą one po jakimś czasie uginać się i pleśnieć z powodu zawilgocenia.

Najczęstsze wnioski, które wypływają z opinii technicznych po pożarze, to przede wszystkim obowiązek osuszenia stropu oraz całego budynku.

Bezpłatna wstępna weryfikacja