Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Ekspertyza budowlana opis

Opinia budowlana może zostać wydana wyłącznie przez osobę mającą do tego odpowiednie uprawnienia. Takim ekspertem jest rzeczoznawca budowlany. Do sporządzenia opinii technicznej niezbędne są oględziny stanu budynku i zapoznanie się z jego dokumentacją. Nie jest ona jednak tym samym co ekspertyza budowlana, chociaż w obu przypadkach można mówić o wielu podobieństwach.

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyzę budowlaną można sporządzić po naocznych oględzinach danego obiektu. Oczywiście niezbędne jest także przeprowadzenie rozmaitych badań i pomiarów, aby móc ocenić rzeczywisty stan budynku. Sprawdza się między innymi obciążenia poszczególnych elementów budowli, ich nośność. Rzeczoznawca budowlany przygląda się także wnikliwie rysunkom technicznym. Ekspertyza budowlana jest znacznie bardziej szczegółowa niż opinia budowlana. Za jej wykonanie trzeba zapłacić mniej więcej 2500 zł. Na cenę wpływa wiele czynników, między innymi cel ekspertyzy, lokalizacja, stopień skomplikowania prac, termin wydania dokumentacji. Opinia biegłego budowlanego rzeczoznawcy może być nawet dowodem w sprawie dotyczącej postępowania karnego i cywilnego.

Jeśli dojdzie do naruszenia konstrukcji nośnej budynku lub pojawią się jakieś inne poważne uszkodzenia, to konieczne stanie się sporządzanie ekspertyzy budowlanej. Jest ona także niezbędna, jeśli chce się przeprowadzić modernizację istniejącego już budynku lub w planach jest zmodyfikowanie sposobu jego użytkowania. Bez pozytywnej ekspertyzy niemożliwe staje się uzyskanie zgody na korzystanie z obiektu budowlanego. Nawet jeśli tylko część budynku stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, to przepisy nakazują wykonanie ekspertyzy budowlanej lub opinii technicznej. Po katastrofie budowlanej także konieczne stanie się ponowne ocenianie stanu obiektu i stwierdzenie, czy nadaje się on do dalszego użytkowania, nie stanowi żadnego zagrożenia.

Na ekspertyzę budowlaną składa się wiele działań przeprowadzanych przez rzeczoznawcę budowlanego. Celem dokumentu jest określenie rzeczywistego stanu technicznego budynku. Na podstawie ekspertyzy budowlanej można ustalić, czy dany obiekt nadaje się do bezpiecznego użytkowania. Dokument ma moc prawną i jest dopuszczony oficjalnie do obiegu sądowniczego.

Co warto wiedzieć o ekspertyzie budowlanej?

Ekspertyza techniczna jest bardziej szczegółowa niż opinia budowlana. Może ją sporządzić wyłącznie osoba mająca odpowiednie uprawnienia. Jest nim rzeczoznawca budowlany. Przygotowany przez niego dokument zawiera rozmaite dane i obliczenia, które są niezbędne do określenia stanu technicznego obiektu. Opinia biegłego budowlanego jest bardzo często sporządzana na zlecenie sądu lub organu odpowiadającego za prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej. Ekspertyza techniczna może zostać wykonana przez policję, inspektora nadzoru budowlanego, prokuratora, sąd. Na dokument składa się kompleksowa dokumentacja sprawozdawcza. Bardzo ważne jest to, aby jej sporządzeniem zajęła się osoba mające wymagane uprawnienia i duże doświadczenie.

Najlepiej skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego, który specjalizuje się w wykonywaniu ekspertyzy technicznej. Do jej sporządzenia wykorzystuje się rozmaite pomiary, obliczenia, rysunki i zdjęcia. Ekspertyza techniczna może dotyczyć budynków, które zostały dopiero wzniesione lub już eksploatowanych. Służy między innymi do ocenienia jakości i prawidłowości przeprowadzonych robót budowlanych. Rzeczoznawca sprawdza także, czy zastosowano właściwe materiały. Weryfikuje, czy wszystko przeprowadzono zgodnie z zapisami widniejącymi w projekcie. Wskazuje również na popełnione błędy. Ekspertyza budowlana jest niezbędna do sprawdzenia stanu technicznego różnego typu elementów składających się na budynek typu ściany, dach, stropy, fundamenty. Dokument sporządza się także w przypadku przebudowy budynku, poważniejszych prac remontowych.

Opinia budowlana ma postać dokumentu zawierającego ocenę rzeczywistego stanu danego obiektu mieszkalnego, komercyjnego, zabytkowego. Jest ona niezbędna do tego, aby określić, czy budynek może być bezpiecznie użytkowany, czyli nie zagraża w żaden sposób zdrowiu, życiu, środowisku.

Czym jest ekspertyza budowlana i kto ją sporządza?

Opinia biegłego budowlanego rzeczoznawcy jest wykonywana między innymi na wniosek sądu, policji, prokuratury. Oczywiście sporządzenie ekspertyzy technicznej może zlecić także każda osoba prywatna, przedsiębiorca. Stanowi ona bezstronną i rzetelną ocenę stanu technicznego obiektu. Na jej podstawie można stwierdzić, czy dany budynek jest bezpieczny w użytkowaniu. Ekspertyza budowlana powstaje w oparciu o bardzo wnikliwie przeprowadzone badania obiektu. Bierze się pod uwagę zastosowane materiały, wyliczenia dotyczące wytrzymałości konstrukcji. Ekspertyza budowlana wskazuje również na przyczyny nieprawidłowości i jej skutki. Zawiera także wskazówki odnośnie ich wyeliminowania. Na dokument składa się część opisowa i obliczeniowa, rysunkowa i fotograficzna.

Istotne jest to, aby opinia została wydana przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia, specjalistyczną wiedzę techniczną. Sporządzeniem ekspertyzy budowlanym zajmuje się rzeczoznawca budowlany. Ma on nieograniczone uprawnienia z zakresu budownictwa. Ekspertyza nie jest potrzebna w przypadku planowanej modernizacji budynku, wprowadzania w nim większych zmian. Jeśli doszło do naruszenia jego konstrukcji nośnej, to także zaleca się wykonanie ekspertyzy. Wiąże się to z koniecznością poniesienia kosztów rzędu ponad 2000 zł. W wielu przypadkach wystarczająca jest opinia techniczna. Istotne będzie określenie przeznaczenia dokumentu. Ekspertyza budowlana jest bardzo pomocna, gdy ktoś potrzebuje szczegółowego opracowania zawierającego wnioski i zalecenia odnośnie koniecznych napraw i sposobów ich przeprowadzania.

Zapraszamy do kontaktu https://szkodywbudownictwie.pl/kontakt/

Bezpłatna wstępna weryfikacja