Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Ekspertyza budowlana oraz opinie rzeczoznawcy po nagłych wypadkach

Ekspertyza budowlana jest opracowaniem, które zawiera wszelkiego rodzaju szczegóły dotyczące stanu technicznego danego budynku. Sporządzona ekspertyza budowlana ma na celu stwierdzenie nieprawidłowości, a także przyczyn ich wystąpienia i skutków, do jakich mogą się przyczynić.

Zakup lub odbiór nieruchomości zawsze powinien być poprzedzony sporządzeniem ekspertyzy budowlanej, aby było możliwe wczesne wykrycie ukrytych wad. Najczęściej są to różnego rodzaju pęknięcia elementów konstrukcyjnych budynku. Dlatego też, aby móc dochodzić swoich praw, Bez posiadania właściwej ekspertyzy budowlanej, nie będzie możliwe dochodzenie swoich praw w przypadku wykrytych wad.

Dokument taki może sporządzić tylko wykwalifikowana osoba. Jednakże wnioski swoje będzie zawsze opierać o wcześniejsze precyzyjne oględziny budynku oraz poszczególnych konstrukcji i instalacji.

Dzięki badaniom i obliczeniom poszczególnych elementów konstrukcyjnych, możliwe będzie stworzenie precyzyjnej ekspertyzy budowlanej. Badaniom będą poddane głównie dach, fundamenty, ściany, stropy, okna oraz elewacja. Do stworzenia ekspertyzy rzeczoznawca potrzebuje dużo czasu, ponieważ będzie musiał wykonać oględziny budynku, a także pomiary i wyliczenia. Jedynie w ten sposób będzie możliwe określenie rzeczywistego stanu technicznego budynku. Zadaniem ekspertyzy jest wskazanie nieprawidłowości występujących w danej nieruchomości. Ma ona także wskazać możliwe działania naprawcze.

Tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane może sporządzić taki dokument. Jest nim na przykład rzeczoznawca budowlany oraz technik i inżynier. Osoba taka powinna mieć odpowiednie doświadczenie w danej dziedzinie, oraz odpowiednią wiedzą specjalistyczną.

Koszty ekspertyzy budowlanej są różne i najczęściej decyduje wielkość miasta, w którym jest sporządzana, jednakże cena ekspertyzy budowlanej to najczęściej kilka tysięcy złotych. Nie bez znaczenia jest wielkość budynku i w tym przypadku najdroższa jest ekspertyza biurowca. Cena w takim przypadku wzrasta niejednokrotnie do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Inaczej jest w przypadku prostych opinii technicznych. Cena wacha się wtedy w granicach 1000 złotych. Na cenę ekspertyzy budowlanej wpływają także takie czynniki jak stopień zniszczeń oraz lokalizacja nieruchomości.

Ekspertyza budowlana potrzebna jest właścicielowi budynku w wielu sytuacjach. Bez względu czy chodzi o sam zakup mieszkania. Opinia fachowca będzie w szczególności potrzebna w przypadku budynku użytkowanego przez wiele lat. Bez ekspertyzy budowlanej nie obejdzie sie w sytuacji gdy stwierdzone zostaną uszkodzenia elementów konstrukcyjnych nieruchomości. Jeśli okaże się, że wady konstrukcyjne budynku są tak rozległe, że zakup i remont jest kompletnie nieopłacalny, zatrudnienie specjalisty może uchronić od poważnych strat finansowych.

Ekspertyza budowlana jest także wymagana w przypadku zmiany przeznaczenia budynku i tylko sporządzenie takiego dokumentu będzie uprawniać do tychże działań.

Ekspertyza budowlana będzie wymagana również w wyniku pojawienia się wad konstrukcyjnych w strukturze budynku w czasie jego użytkowania oraz w przypadku wszelkich problemów związanych z akustyką budynku. Szczególnym przypadkiem, kiedy wymagane będzie sporządzenie ekspertyzy, są wady, które powstały po krótkim czasie użytkowania nieruchomości.

Ekspertyza budowlana często jest również niezbędna, kiedy będzie wytaczany proces sądowy przeciwko wykonawcy budowy lub projektantowi. Do procesu dochodzi w sytuacji dopuszczenia się znaczących zaniedbań lub wykonania zadania niezgodnie ze sztuką budowlaną.

A co z opinią rzeczoznawcy po zalaniu. Opinia rzeczoznawcy po zalaniu jest ważna z powodu następujących po nim napraw uszkodzeń. Opinia specjalisty pomaga ocenić głównie straty i oszacować koszty, a także pomóc w przypadku ubiegania si e o odszkodowanie po zalaniu nieruchomości.

Rzeczoznawca powinien wskazać w swojej opinii, czy będzie potrzebne zrobienie dodatkowych badań i pomiarów, czy ekspertyzy technicznej budynku. Ekspertyzą techniczna opiera się przede wszystkim na pomiarach za pomocą specjalistycznych sprzętów, w skład których wchodzą między innymi higrometr oraz kamera termowizyjna.

Opinia rzeczoznawcy po pożarze wymaga w pierwszej kolejności zbadania stanu technicznego budynku. Przede wszystkim badany jest stan techniczny stropów oraz oględziny i obliczenia mające wykazać wytrzymałość elementów konstrukcyjnych.

Dzięki opinii rzeczoznawcy określi zakres wymaganych robót, które będą potrzebne w kwestii przywrócenia sprawności budynku. Często po opinii fachowca okazuje się, że będzie konieczne tylko wzmocnienie uszkodzonego pokrycia dachu, choć najczęściej skutkiem pożaru jest całkowita wymiana dachu.

Oszacowanie szkód to kolejny krok w efekcie zalania podczas akcji gaśniczej. Przede wszystkim rzeczoznawca oceni stan podłóg i ścian. Mogą one po jakimś czasie uginać się i pleśnieć z powodu zawilgocenia.

Obowiązek osuszenia stropu oraz całego budynku. to główne zalecenia specjalisty, które wykazane są w jego opinii po pożarze.

Bezpłatna wstępna weryfikacja