Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Ekspertyza budowlana w Niemczech – zalane mieszkanie

W przypadku, kiedy spotka Cię awaria i zalanie mieszkania z jakiekolwiek przyczyny należy rozważnie i spokojnie podejść do rozwiązania tej sytuacji.
Pierwszym elementem, którym należy rozpocząć działanie w przypadku zalania, to rozpoznanie przyczyny zalania oraz zabezpieczenie najcenniejszych przedmiotów, które zostały lub mogą zostać narażone na zniszczenie lub zepsucie.

Kolejnym krokiem jest usunięcie przyczyny zalania, aby nie doprowadzić do potwórzenia się awarii, przede wszystkim w momencie, kiedy już wszystko zostanie zabezpieczone oraz zostanie przywrócony stan sprzed zalania. Następnym bardzo ważnym elementem jest kwestia związana z formalnościami, które będą potrzebne w ramach kilku ewentualnych czynności prawnych lub ubezpieczeniowych. Jedną z takich sytuacji jest uzyskanie odszkodowania.

Uzyskanie odszkodowania za zalane mieszkanie będzie zależało przede wszystkim od ustalenia, kto był winny zdarzeniu, kto wygenerował przyczynę zalania.

Przedstawiony poniżej schemat wskazuje jakie czynności należy wykonać w przypadku zalania np. sąsiedzkiego lub zalania siedziby przedsiębiorstwa.

Jak już wspomniano – pierwsza i najważniejsza jest identyfikacja przyczyny zdarzenia oraz jej usunięcie, aby rozmiary szkody się nie powiększały.
Najczęściej zdarza się, że za zalanie odpowiada awaria sprzętu użytku domowego typu pralka lub zmywarka. Przyczyn jednak może być zdecydowanie więcej i bardziej skomplikowanych, dlatego nie należy zwlekać z działaniem. W przypadku trudności ze znalezieniem w sposób szybki i sprawny przyczyny zalania najbezpieczniejszym rozwiązaniem w celu ograniczenia przedostawania się wody jest zamknięcie głównego zaworu wodnego, co zapobiegnie kontynuacji rozlewu wody.

Następnie, gdy już zabezpieczymy zalane mieszkanie w Niemczech oraz zidentyfikujemy przyczynę, należy określić winnego powstałej awarii i co za tym idzie szkody.

Warto pamiętać, że jako właściciele nieruchomości znajdującej się w bloku jesteśmy odpowiedzialni za stan poziomych instalacji zamontowanych w mieszkaniu, natomiast w przypadku awarii instalacji wodnych biegnących w pionie odpowiedzialność leży najczęściej po stronie spółdzielni lub innego właściciela całego bloku.

W przypadku trudności z określeniem kto ponosi odpowiedzialność za wynikłą sytuację niezwykle pomocna może okazać się ekspertyza budowlana w Niemczech, czyli nic innego jak ocena stanu technicznego budynku/lokalu. Rzeczoznawca budowalny w Niemczech to osoba posiadająca specjalistyczne kwalifikacje w tym zakresie i taki ekspert może wskazać zarówno przyczynę, jak i warunki jej powstania, ewentualne zaniedbania, np. w zakresie konserwacji budynku lub lokalu.

Ekspertyza budowlana jest coraz częściej wykorzystywana w sytuacji zalania lokali mieszkalnych. Ekspertyza budowlana zazwyczaj zostaje wydana po precyzyjnych oględzinach budynku, które umożliwiają znalezienie ewentualnych wad oraz usterek. Pożądanym jest także, aby ekspertyza budowlana zawierała informacje na temat ewentualnych metod naprawy, które można wykonać w celu usunięcia wad.

Ekspertyza budowlana to względnie tania usługa, a jej wykonanie może zaprocentować w przyszłości i uchronić nas przed wieloma niechcianymi zdarzeniami, w tym właśnie przed zalaniem mieszkania.

Po zdiagnozowaniu przyczyny oraz osoby odpowiedzialnej za awarię należy jak najszybciej zebrać wszelkie dowody w zakresie usterki oraz udokumentować poniesione w związku ze zdarzeniem koszty.

Oszacowanie strat jest kolejnym krokiem, który należy wykonać, aby z jak najmniejszym uszczerbkiem wyjść z tak niepożądanej sytuacji.

Ostatecznie wszystkie poprzednie czynności zaowocują oraz niewątpliwie ułatwią uzyskanie odszkodowanie od ubezpieczyciela lub od sprawcy w zależności od poniesionej winy. Z pomocą ekspertyzy budowlanej w Niemczech cały proces będzie dużo łatwiejszy do przejścia.

Ekspertyza budowlana w Niemczech jest niezwykle pomocna w przypadku trudności z określeniem odpowiedzialności za powstałą sytuację. Polega ona na ocenie technicznego stanu budynku lub lokalu przez rzeczoznawcę budowlanego posiadającego specjalistyczne kwalifikacje w tym zakresie. Taki ekspert jest w stanie zidentyfikować przyczyny i warunki powstania sytuacji, a także ewentualne zaniedbania, na przykład w zakresie konserwacji budynku.

W przypadku zalania lokali mieszkalnych, ekspertyza budowlana jest coraz częściej wykorzystywana. Po dokładnym przeglądzie budynku, ekspert sporządza raport zawierający informacje o ewentualnych wadach i usterek. Istotne jest również uwzględnienie w ekspertyzie budowlanej możliwych metod naprawy, które mogą zostać zastosowane w celu usunięcia wad.

Koszt wykonania ekspertyzy budowlanej jest relatywnie niski, a może przynieść korzyści w przyszłości, chroniąc nas przed niepożądanymi zdarzeniami, takimi jak zalanie mieszkania.

Po ustaleniu przyczyny awarii i odpowiedzialnej osoby, ważne jest jak najszybsze zebranie dowodów dotyczących usterki oraz dokumentowanie poniesionych kosztów związanych z tym zdarzeniem.

Następnym krokiem jest oszacowanie strat, które pozwoli jak najmniej ucierpieć w wyniku niepożądanej sytuacji.

W rezultacie wszystkich powyższych działań, uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela lub winowajcy będzie znacznie ułatwione. Ekspertyza budowlana w Niemczech jest tutaj niezwykle pomocna, upraszczając cały proces.

KONTAKT

Bezpłatna wstępna weryfikacja