Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Ekspertyza rzeczoznawcy w przypadku pożaru lub zalania

Co powinna zawierać ekspertyza budowlana?
Ekspertyza budowlana powstaje na podstawie zarówno oględzin budynku, jak i specjalnych wyliczeń i badań wytrzymałościowych poszczególnych elementów konstrukcji budynku. Analizie podlegają takie elementy jak stropy, ściany, fundamenty, dach, a także elewacja. Zakres i zawartość ekspertyzy może się różnić w zależności od szczegółowych zaleceń osoby, która daną ekspertyzę zleca. Z racji tego, że od ekspertyzy zależy bezpieczeństwo ludzi, którzy będą w przyszłości ewentualnie korzystać z opiniowanego budynku. Opinia powinna być wydana przez specjalistę, który posiada fachową i faktyczną wiedze na temat tego, jak dokonać prawidłowych pomiarów i testów wytrzymałości. opinia rzeczoznawcy dostarcza zainteresowanej osobie wielu istotnych informacji na temat aktualnego stanu technicznego interesującego obiektu czy budowli. Ekspertyza może być podstawą do wydania decyzji odnośnie rozbudowy, przebudowy lub modernizacji budynku.
Główne zadanie rzeczoznawcy budowlanego polega na fachowej ocenie stanu technicznego budynku. Do dokumentów, jakie sporządza rzeczoznawca należy nie tylko opinia techniczna, ale także ekspertyza budowlana, szczegółowo analizująca stan techniczny budynku i jego zgodność z normami bezpieczeństwa. Jako ekspert w zakresie budownictwa rzeczoznawca może pełnić samodzielną funkcję techniczną na budowie lub występować w roli biegłego w sądzie. W zakres jego usług wchodzi głównie doradztwo techniczne.

Opinia rzeczoznawcy po pożarze i zalaniu budynku

Zarówno pożar, jak i zalanie, niosą za sobą poważne i dotkliwe szkody. W obu przypadkach pojawia się realne zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w budynku dotkniętym pożarem lub zalanym. Najważniejszą kwestią jest jak najszybsze wydostanie się tych osób na zewnątrz, w bezpieczne miejsce. Zarówno w przypadku pożaru, jak i zalania, przed podjęciem prac naprawczo – remontowych kluczowa i niezbędna okazuje się ekspertyza budowlana przeprowadzona przez fachowca, który stwierdzi, czy obiekt nadaje się nadal do użytku.

Szkody, jakie może wyrządzić pożar to przede wszystkim zniszczenia różnego stopnia:

 • ścian, podłóg i sufitów, w tym tynków, paneli, tapet, płytek, wykładzin itp.,
 •  wszelkich instalacji elektrycznych łącznie z takimi elementami jak gniazdka, lampy, włączniki,
 •  sprzętów AGD i RTV, szeroko rozumianego umeblowania,
  stolarki drzwiowej, okiennej, schodów, karniszy,
 •  rzeczy osobistych, ubrań, dokumentów itd.

Często bywa tak, że faktycznych szkód, jakie wyrządził pożar czy zalanie nie widać “gołym okiem”, bowiem zachodzą one w fundamentach, i zwykle bywają wykryte dopiero podczas szczegółowej ekspertyzy eksperckiej.

Ekspert budowlany to ekspert, który zajmuje się dokonywaniem szczegółowej analizy faktycznego stanu budynków po pożarach, powodziach, podtopieniach, zalaniach innego rodzaju itp. Przed podjęciem jakichkolwiek prac naprawczych zarówno w przypadku pożaru, jak i zalanie niezbędna jest opinia rzeczoznawcy po zalaniu lub opinia rzeczoznawcy po pożarze.
Zbadanie stanu technicznego budynku: stropów, konstrukcji drewnianej poddasza jest konieczne, żeby się upewnić, czy mieszkanie w nim będzie bezpieczne. Jeśli oględziny i obliczenia wykażą odpowiednią wytrzymałość elementów konstrukcyjnych, to jeszcze trzeba określić, jak powinien wyglądać zakres robót niezbędnych dla przywrócenia sprawności budynku. Może się okazać, że wystarczy wzmocnić uszkodzone krokwie, część deskowania czy pokrycia dachu, ale może trzeba będzie całkowicie je wymienić.
Oszacowaniu ulegną też szkody wynikłe po zalaniu w wyniku akcji gaśniczej. Konieczna będzie wtedy ocena stanu podłóg, ścian, które w wyniku zawilgocenia mogą po jakimś czasie się uginać, pleśnie,

Przykładowe (bez podawania szczegółów) wnioski z opinii technicznej w przypadku pożaru lub zalania
Często po w wydanej przez eksperta opinii zawarte są niezbędne działania i zabiegi, których wykonanie stanowi podstawę dopuszczenia budynku do ponownego użytku. Mogą to być np.:

 • wymiana deskowania w konstrukcji dachu, pokrycia dachu (całość lub część),
 •  osuszenie elementów stropu,
 •  zastosowanie izolacji termicznej,
 •  usunięcie płyty paździerzowej, warstwy polepy i wykonanie nowej,
 •  otynkowanie kominu, uzupełnienie fug między cegłami,
 •  wymiana (lub uzupełnienie) elementów więźby płytami ognioodpornymi,
 •  skucie tynku na suficie, ścianach, wykonanie nowego sufitu,
 •  osuszenie budynku jak najszybciej (skorzystanie z osuszaczy, zwłaszcza jeśli pogoda nie sprzyja i osuszanie naturalne jest utrudnione),
 •  dezynfekcja i dezynsekcja,
 •  naprawa powłok hydroizolacyjnych,
 •  naprawa izolacji wodochronnych,
 •  izolacja pozioma i pionowa ław fundamentowych,
 •  zastosowanie odpowiednich materiałów na warstwę termoizolacyjną,
 •  wykonanie tynków renowacyjnych,
 •  wietrzenie pomieszczeń w celu usunięcia zapachów i oparów po pożarze, a także zapachu wilgoci,
 •  usunięcie mułu, sadzy, nalotów.

Zarówno w przypadku pożaru, jak i zalania, prace remontowo – budowlane nie są jedynymi pracami, jakie należy wykonać, by pomieszczenie lub budynek mogły znów pełnić swoje dotychczasowe role.

KONTAKT

Bezpłatna wstępna weryfikacja