Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Ekspertyza techniczna budynku cena

Ekspertyza techniczna budynku to szczegółowa analiza stanu technicznego nieruchomości, która jest przeprowadzana przez wykwalifikowanych specjalistów w celu określenia kondycji budynku, identyfikacji ewentualnych usterek lub problemów konstrukcyjnych oraz zalecenia odpowiednich działań naprawczych. Jest to niezbędne narzędzie dla właścicieli budynków, zarządców nieruchomości, a także potencjalnych kupujących lub inwestorów.

Dlaczego jest potrzebna ekspertyza techniczna?

Ekspertyza techniczna budynku jest zalecana w wielu sytuacjach, takich jak:

 • Przed zakupem nieruchomości, aby uniknąć kosztownych niespodzianek.
 • Przed sprzedażą nieruchomości, aby właściwie wycenić budynek.
 • W przypadku wystąpienia szkód spowodowanych przez katastrofy naturalne, takie jak powodzie czy trzęsienia ziemi.
 • Do celów ubezpieczeniowych lub kredytowych.
 • W przypadku konieczności przeprowadzenia remontów lub modernizacji.

Co obejmuje ekspertyza techniczna?

Ekspertyza techniczna budynku może obejmować:

 • Ocena stanu konstrukcji budynku, w tym fundamentów, ścian nośnych, stropów, dachu i innych elementów konstrukcyjnych.
 • Analiza instalacji elektrycznych, hydraulicznych, grzewczych i wentylacyjnych.
 • Kontrola stanu technicznego elewacji, izolacji termicznej i akustycznej.
 • Ocena stanu okien, drzwi i innych elementów wykończeniowych.
 • Sprawdzenie dokumentacji technicznej budynku.

Jakie są czynniki wpływające na cenę ekspertyzy technicznej?

Cena ekspertyzy technicznej budynku może być zróżnicowana i zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Wielkość i rodzaj nieruchomości: Większe budynki lub te o specjalnym przeznaczeniu, takie jak obiekty przemysłowe, mogą wymagać bardziej szczegółowych badań i w związku z tym mogą być droższe w ekspertyzie.
 • Zakres ekspertyzy: Im więcej elementów ma zostać sprawdzonych, tym wyższa będzie cena.
 • Lokalizacja budynku: Dostępność i koszty dojazdu ekspertów na miejsce mogą wpływać na końcową cenę usługi.
 • Doświadczenie i kwalifikacje ekspertów: Wyższe kwalifikacje i renoma firmy mogą podnosić cenę ekspertyzy.
 • Konieczność wykonania dodatkowych badań: Takich jak badania geologiczne, termowizyjne czy badania materiałów budowlanych.

Metodyka i Korzyści Regularnego Przeprowadzania Ekspertyz Technicznych Budynków

Metodyka Ekspertyzy Technicznej

Ekspertyza techniczna budynku jest procesem wieloetapowym, który wymaga szczegółowego planu działania. Oto kluczowe kroki w metodyce przeprowadzania ekspertyz:

 1. Przygotowanie:
  • Zbieranie dokumentacji technicznej budynku.
  • Wywiad z właścicielem lub zarządcą nieruchomości na temat historii budynku i dotychczasowych problemów.
 2. Ocena wizualna:
  • Inspekcja wizualna budynku w celu identyfikacji widocznych uszkodzeń i defektów.
  • Ocena stanu elewacji, dachu, fundamentów oraz innych elementów konstrukcyjnych.
 3. Badania specjalistyczne:
  • Zastosowanie zaawansowanych technik, takich jak termografia, endoskopia, czy badania ultradźwiękowe, do wykrywania problemów niewidocznych gołym okiem.
  • Próby obciążeniowe w celu oceny wytrzymałości konstrukcji.
 4. Analiza instalacji:
  • Kontrola instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i innych, aby upewnić się, że spełniają one aktualne normy i są bezpieczne w użytkowaniu.
 5. Raportowanie:
  • Sporządzenie szczegółowego raportu, który zawiera wyniki inspekcji, zalecenia dotyczące napraw oraz szacunkowe koszty.

Korzyści z Regularnego Przeprowadzania Ekspertyz

 1. Zapobieganie awariom:
  • Regularne ekspertyzy pozwalają na wczesne wykrycie problemów, co może zapobiec kosztownym awariom i przedłużyć żywotność budynku.
 2. Optymalizacja kosztów utrzymania:
  • Dzięki identyfikacji i naprawie drobnych usterek przed ich eskalacją, właściciele mogą uniknąć większych wydatków remontowych.
 3. Bezpieczeństwo użytkowników:
  • Regularne kontrole stanu technicznego budynku zapewniają bezpieczeństwo jego użytkowników i ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.
 4. Wartość nieruchomości:
  • Budynki, które są regularnie kontrolowane i utrzymywane w dobrym stanie, zazwyczaj utrzymują lub zwiększają swoją wartość rynkową.
 5. Zgodność z przepisami:
  • Regularne ekspertyzy techniczne pomagają w utrzymaniu zgodności budynku z obowiązującymi przepisami budowlanymi i bezpieczeństwa.
 6. Efektywność energetyczna:
  • Ekspertyzy mogą również zidentyfikować obszary, gdzie można poprawić efektywność energetyczną budynku, co przekłada się na oszczędności w kosztach eksploatacji.

KONTAKT

 

Bezpłatna wstępna weryfikacja