Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Ekspertyzy budowlane

Wszystko co chcecie wiedzieć o ekspertyzach budowlanych, a boicie się zapytać

Powstaje taki oto pomysł – zbuduję sobie dom. Od podstaw, na podstawie indywidualnego projektu, w którym zawarte zostaną wszystkie moje największe marzenia i oczekiwania. Od pomysłu się zaczyna, ale do jego wykonania jeszcze bardzo daleka droga. Załóżmy jednak, że wszystko poszło zgodnie z planem i budynek stanął. Czy to kończy cały proces budowlany? Otóż nie! Może się przecież zdarzyć, że wykonawca, któremu zleciłeś budowę, choć bardzo się starał, nie uniknął pewnych błędów w sztuce budowlanej. Wówczas należy się postarać, a dodajmy, że powinno się postarać niezależnie od stanu technicznego budynku, o profesjonalną ekspertyzę budowlaną. Dlaczego warto, kto ją może wystawić i ile to kosztuje – odpowiedzi na wszystkie te zasadnicze pytania odnajdziesz poniżej.

Zacznijmy od tego, że ekspertyzy budowlane to wiążące dokumenty, które zgodnie z artykułowanymi w ustawie o prawie budowlanym przepisami, pozwalają do dochodzenia na drodze prawnej swoich praw i ewentualnego zadośćuczynienia za poniesione straty materialne. Tylko na takiej podstawie, trzymając w ręku ekspertyzę, będzie można wytoczyć skutecznie proces sądowy. Jeżeli w konstrukcji świeżo postawionego lub przejętego budynku pojawiają się jakieś wady konstrukcyjne to wówczas biegły rzeczoznawca budowlany jest władny by wystawić taką ekspertyzę. Co ona będzie zawierała? Przede wszystkim będzie to dokładne wyszczególnienie wszelkich nieprawidłowości jakie stwierdzono w stanie technicznym nieruchomości. Ponadto dokument taki powinien zawierać przyczyny wystąpienia wad konstrukcyjnych, jak i również skutki do jakich takie wady mogą doprowadzić (lub już doprowadziły) w trakcie użytkowania budynku. Poza częścią opisową w ekspertyzie budowlanej trzeba także przestawić stosowne obliczenia i pomiary, a także kosztorys obejmujący wszelkie straty finansowe powstałe wskutek wykrytych wad.

Ekspertyzy budowlane są niezwykle istotnymi dokumentami w kontekście dochodzenia praw i ewentualnego otrzymania zadośćuczynienia za straty materialne związane z wadami konstrukcyjnymi budynków. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie budowlanym, mają one wiążącą moc prawną, umożliwiającą skuteczne prowadzenie postępowania sądowego. Biegły rzeczoznawca budowlany jest uprawniony do sporządzenia takiej ekspertyzy w przypadku wystąpienia wad konstrukcyjnych w świeżo postawionym lub przejętym budynku.

W treści ekspertyzy budowlanej znajdziemy szczegółowe zestawienie wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych w stanie technicznym nieruchomości. Rzeczoznawca powinien opisać dokładnie, jakie wady występują, jakie są ich przyczyny, a także jakie skutki mogą (lub już doprowadziły) do nich prowadzić podczas użytkowania budynku. Ponadto, dokument taki powinien zawierać obliczenia i pomiary dotyczące wad konstrukcyjnych oraz kosztorys obejmujący wszelkie powstałe straty finansowe.

Ważnym elementem ekspertyzy budowlanej jest opis nieprawidłowości wraz z ich konsekwencjami dla bezpieczeństwa budynku i osób korzystających z niego. Mogą to być wady związane z fundamentami, konstrukcją nośną, instalacjami, dachem, ścianami, stolarką okienną, itp. Każda z tych wad zostanie szczegółowo opisana, a biegły rzeczoznawca wskaże, jakie zagrożenia mogą wynikać z ich istnienia.

Dodatkowo, ekspertyza budowlana może zawierać rekomendacje dotyczące naprawy lub modernizacji budynku w celu usunięcia stwierdzonych wad. Mogą to być wskazówki dotyczące niezbędnych prac konstrukcyjnych, wymiany elementów, usunięcia usterek czy wzmocnienia poszczególnych fragmentów budynku. Wszystko to ma na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego nieruchomości i zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników.

Wniosek z ekspertyzy budowlanej może mieć istotne znaczenie w przypadku sporów sądowych. Jest to dokument potwierdzający istnienie wad konstrukcyjnych i ich wpływ na wartość nieruchomości oraz bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego też, w sytuacji stwierdzenia wad konstrukcyjnych, warto skonsultować się z biegłym rzeczoznawcą budowlanym i w razie potrzeby sporządzić

Kto zatem może wydać taki dokument? Oczywiście nie może to być przypadkowa osoba z ulicy, ale wykwalifikowany ekspert, który zdobył specjalna licencję rzeczoznawcy budowlanego. Należy przecież dokonać niezwykle dokładnych pomiarów i odnieść je do obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Trzeba orientować się doskonale w obowiązujących normach jakości i bezpieczeństwa. Stan dachu, otworów okiennych, ścian nośnych i działowych, jakość fundamentów oraz stropów, elewacje… to wszystko trzeba dokładnie przeanalizować i nanieść w formie pisemnej do sporządzanej ekspertyzy. Ale to jeszcze nie wszystko. Dobry rzeczoznawca powinien podsumować taki dokument postulując wprowadzenie stosownych poprawek i wykonanie koniecznych napraw. Wiedza specjalistyczna nie leży na ulicy i warto się dowiedzieć, czy wynajęty rzeczoznawca faktycznie zna się na rzeczy i zdobył już jakieś szersze doświadczenie. W temacie rzeczoznawca budowlany cena powinna być na drugim miejscu, chodzi przede wszystkim o kwalifikacje!

Od ceny jednak nie uciekniemy i warto tutaj stwierdzić, że mamy do czynienia z dosyć dużymi widełkami finansowymi. Jeżeli potrzebna jest ekspertyza budowlana cena będzie bezpośrednio zależała od kilku istotnych zmiennych. Po pierwsze będzie to wielkość budynku, który podlega ekspertyzie. Po drugie, nie bez znaczenia jest ilość wykrytych wad konstrukcyjnych, a także sama lokalizacja budowli. To prawda, w większych miastach cena za usługi rzeczoznawcy budowlanego jest wyższa. Generalnie jednak zlecając ekspertyzę budowlaną niewielkiej posiadłości trzeba się liczyć z kosztami około tysiąca złotych, w przypadku większych budynków – kilka tysięcy.

KONTAKT

 

Bezpłatna wstępna weryfikacja