Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Bezpłatna wstępna weryfikacja !

  • PL – +48 730 006 666
  • PL – +48 537 775 577
  • AT – + 43 660 6666 555

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Ekspertyzy po pożarze

Często spotykamy się z argumentem, że starego budynku nie da się przystosować do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, a jest to konieczne przy renowacji i zmianie użytkowania, a także w przypadku uznania budynku za zagrożenie dla życia ludzkiego. Następnie należy sporządzić ekspertyzę przeciwpożarową.

Kiedy budynek uznawany jest za zagrażający życiu ludzi?

Pierwszy podstawowy wymóg – konstrukcja budynku musi być nośna i stabilna – jest to tak oczywiste, że nie wymaga dodatkowego tłumaczenia. Specyfikacja tego punktu w postaci rozporządzeń wykonawczych składa się tylko z czterech paragrafów, w których między innymi jest napisane, że konstrukcja musi spełniać warunki zapewniające, iż stany graniczne nośności elementów i graniczne konstrukcji użytkowania nie zostaną przekroczone w żadnym z jego elementów. Dotyczy to całego budynku oraz stanów granicznych elementów konstrukcyjnych, jeśli dojdzie do awarii, to uważa się za przekroczenie norm, a jeżeli budynek stwarza zagrożenie dla budynku i osób w jego sąsiedztwie to budynek stanowi zagrożenie. Jeśli w budynku doszło wcześniej do pożaru, to należy zbadać jego konstrukcję i sporządzić dokumentację.

Przepisy ochrony przeciwpożarowej

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciw pożarowego budynku – oczywiście to bardzo ważna rzecz. Nie jest już tak jasne, jak i co budować, aby zminimalizować ryzyko pożaru i niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi, mienia oraz środowiska. Odpowiedź można znaleźć w przepisach przeciwpożarowych budynków. Zasady ochrony przeciwpożarowej reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351) wraz z jej notami wykonawczymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Budynek i związane z nim wyposażenie musi być zaprojektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość pożaru i zapewniający, że w przypadku pożaru:

1. Nośność konstrukcji zostanie utrzymana przez określony czas;

2. Ograniczająca rozprzestrzenianie się pożaru i dymu w budynku;

3. Ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;

4. Możliwość ewakuacji lub uratowania osób w inny sposób;

5. Mając na uwadze bezpieczeństwo ekip ratowniczych”.

Ile czasu zajmuje opracowanie i zatwierdzenie opinii ekspertyzy przeciwpożarowej?

Wszystko zależy od stopnia skomplikowania obiektu, jakimi materiałami dysponuje inwestor, jaki jest nakład pracy właściwej komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (według KPA możliwe jest podjęcie decyzji w ciągu 30 dni, w trudnych przypadkach można go przedłużyć do 60 dni). W naszym zespole projektowym znajdują się eksperci oraz wspierający ich inżynierowie pożarnictwa i budownictwa – dzięki czemu możemy bardzo szybko rozpocząć pracę. Zajmujemy się sprawami dużymi i małymi, niezależnie od tego jaką dokumentację i w jakiej formie posiada inwestor.

Więcej informacji na temat ekspertyz uzyskają Państwo po kontakcie ze specjalistą dostępnym u Nas

Call Now ButtonBezpłatna wstępna weryfikacja