Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym

Każdy, kto chociażby myśli o tym, by zostać rzeczoznawcą budowlany, musi spełnić całe spektrum wymogów, które są brane pod uwagę przy rekrutacji na to stanowisku i wystawianiu niezbędnych uprawnień. Na pewno bez odpowiedniego przygotowania w tym fachu nic się nie zdziała. Istnieją oczywiście zawody, które można wykonywać bez żadnego wykształcenia czy nawet jakichś odbytych szkoleń, ale zawód rzeczoznawcy budowlanego z całą pewnością do nich nie należy. Ciąży na nim spora odpowiedzialność, którą rzeczoznawca jest w stanie na siebie wziąć tylko wtedy, gdy ma pełną pewność, iż będzie w stanie zająć się prawidłowo powierzonym mu zadaniem i że zrobi to zawsze zgodnie z ustanowionymi przepisami prawnymi, którym przecież zawsze podlega.

Kim jest RZECZOZNAWCA BUDOWLANY?
Śmiało można powiedzieć i nie będzie to wcale stwierdzenie nad wyraz, że rzeczoznawca jest osobą, która już w samego faktu wykonywania swojego fachu bierze na siebie zawsze wysoką odpowiedzialność i staje się wykonawcą zawodu zaufania publicznego. W przypadku gdyby doszło do sytuacji, w której ktoś podjąłby się pracy rzeczoznawcy bez posiadania odpowiednich uprawnień, podlegałby on sporej karze, albowiem nie wolno posługiwać się tytułem rzeczoznawcy, jeśli tego tytułu się nie zdobyło. Uprawnienia uzyskuje się poprzez zdanie specjalnego egzaminu na rzeczoznawcę budowlanego. A kto w ogóle ma możliwość podejścia do takiego egzaminu? Czy absolutnie każdy, kto akurat obierze sobie taką ścieżkę kariery, jest w stanie zapisać się na egzamin uprawniający do uzyskania tytułu rzeczoznawcy, czy mogą to zrobić tylko wybrane jednostki, spełniające kolejne wymagane kryteria?

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?
Na pewno nie każdy, bo ta możliwość przysługuje wyłącznie osobom zdolnym do pełnego korzystania z praw publicznych, posiadających odpowiedni tytuł zawodowy, czyli albo tytuł magistra inżyniera, albo tytuł inżyniera architekta, albo też tytuł magistra inżyniera architekta. Ponadto potencjalny kandydat na stanowisku rzeczoznawcy proszony jest zwykle o okazanie nieograniczonych uprawnień budowlanych oraz wykazanie, że odbył odpowiednio długą praktykę powiązaną właśnie z tym konkretnym rzeczoznawstwem. Kolejno sprawdza się dorobek praktyczny, osiągnięcia i ogólne umiejętności kandydata. Jeżeli podstawowe warunki zostaną spełnione, taka osoba ma prawo ubiegać się o nadanie jej pożądanego tytułu, wraz z którym należy prosić o wpisanie na ogólnopolską listę rzeczoznawców, która jest tworzona na bieżąco przez Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa i jest też regularnie aktualizowana.

Ile trwa analiza wniosków i decyzja?
Zanim jednak ta pierwsza w życiu ekspertyza budowlana zostanie przeprowadzona i świeżo upieczony rzeczoznawca, któremu udało się uzyskać wymarzony tytuł, w ogóle ją przeprowadzi, będzie on musiał niejednokrotnie poczekać przez dłuższy czas na decyzję odpowiednich organów. Samo złożenie wniosku o niczym jeszcze nie świadczy. Gdy wszystkie niezbędne dokumenty trafią do odpowiedniego miejsca, w odpowiednim momencie zostaną poddane szczegółowej analizie, przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną, która oceni ich zgodność z ustalonymi normami. Może dojść do sytuacji, w której niezbędne okażą się jakieś poprawki. Potencjalny kandydat otrzyma wtedy informację o konieczności dokonania korekcji i będzie musiał raz jeszcze przygotować cały zestaw dokumentów, by ponownie złożyć go we właściwe ręce i raz jeszcze poczekać na odpowiedź, która znów może być negatywna.

Koniec końców zazwyczaj uzyskuje się jednak wymarzoną pozytywną odpowiedź, wraz z którą uzyskuje się też prawo do posługiwania się tytułem rzeczoznawcy budowlanego i wykonywania typowych dla niego obowiązków. Zanim jednak zacznie się pracę w zawodzie i przyjmie się pierwsze w życiu zlecenie, należy jeszcze upewnić się, że otrzymało ię wpis na listę rzeczoznawców budowlanych. Dopiero gdy nazwisko pojawi się w tym wpisie, można będzie zacząć pełnić nowe zawodowe funkcje, do których zaliczana jest przede wszystkim ekspertyza budowlana. Istnieje też możliwość, by ubiegać się ponownie o tytuł rzeczoznawcy budowlanego, jeżeli tylko z jakiegoś powodu ten tytuł się utraciło, chociażby z powodu jego naturalnego wygaśnięcia, do czego dochodzi bardzo często.

Czy warto być rzeczoznawcą budowlanym?
Jedni powiedzą, że zdecydowanie warto, a inni że niekoniecznie, dlatego nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie. Ludzie są różni i różne mogą być ich oczekiwania względem wykonywanej profesji. Różne ma się oczekiwania odnośnie typu pracy, czasu poświęcanego na zadania zawodowe oraz ewentualnego wynagrodzenia i możliwości awansu. Zanim podejmie się próbę uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, warto więc na poważnie i na spokojnie zastanowić się nad tym, czy aby na pewno chce się go uzyskać i czy jest sens aż tak bardzo o niego się starać. Nie da się jednak ukryć, że z różnych powodów rzeczoznawca budowlany to interesujący i atrakcyjny zawód. Chociażby z powodu tego, że zazwyczaj zarabia on naprawdę nieźle pieniądze, a jednak wysokość pensji dla wielu osób będzie mieć olbrzymie znaczenie.

KONTAKT

Bezpłatna wstępna weryfikacja