Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Komu zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej?

Opinia budowlana może przydać się wielokrotnie. Oczywiście za jej sporządzenie trzeba zapłacić. Istotne jest także to, aby została wykonana przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia. Jeśli ktoś potrzebuje kompleksowego opracowania, to jest nim ekspertyza budowlana. Na jej cenę wpływa między innymi stopień skomplikowania, rodzaj, lokalizacja. Rzeczoznawca budowlany jest w stanie przygotować dokument w ciągu kilku dni.

Kto przygotowuje ekspertyzę techniczną i ile trzeba za to zapłacić?

Do wydania ekspertyzy budowlanej jest uprawniony rzeczoznawca budowlany. Dysponuje on odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami. W niektórych przypadkach jej sporządzenie staje się wręcz koniecznością, narzucają to przepisy prawa budowlanego. Do wykonania ekspertyzy budowlanej konieczne jest w pierwszej kolejności dokładne przebadanie obiektu. Bierze się pod uwagę między innymi wytrzymałość poszczególnych elementów konstrukcyjnych nieruchomości i zastosowane materiały. Zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest obiektywny ocenianie, czy dany obiekt może być bezpiecznie użytkowany. Wskazuje on również na usterki, ich przyczyny i skutki. Przedstawia także sposoby mające na celu zniwelowanie wad.

Ekspertyza budowlana zawiera opis jej przedmiotu i celu przygotowania, stan techniczny obiektu i analizę wykrytych problemów. Średnia cena sporządzenia tego typu opracowania wynosi 2 500 zł. Jeśli ekspertyza techniczna ma zostać przygotowana obiektywnie, to należy powierzyć to zadanie niezależnemu rzeczoznawcy budowlanemu. W przypadku braku poważnych naruszeń w konstrukcji nośnej budynku wystarczająca powinna być opinia techniczna. Jest ona kilkukrotnie tańsza niż ekspertyza budowlana. Jeśli ktoś liczy na zwrot kosztów lub chce dochodzić naprawy usterki na drodze sądowej, to potrzebna będzie mu opinia biegłego budowlanego. Stanowi ona materiał dowodowy między innymi w postępowaniu karnym i cywilnym.

Opinia budowlana nie jestem samym z ekspertyza budowlana. Nie można również mylić rzeczoznawcy budowlanego z biegłym sądowym. Może być to nieco zawiłe dla osób, które nie są zaznajomione z zagadnieniami z branży budownictwa. Warto wobec tego dowiedzieć się na ten temat nieco więcej, szczególnie jeśli komuś potrzebna jest przykładowo opinia biegłego budowlanego lub ekspertyza. W każdym przypadku trzeba oczywiście skorzystać z usług specjalisty.

Rzeczoznawca budowalny a biegły sądowy – za co oni odpowiadają?

Rzeczoznawca budowlany ma wiele specjalności. Zalicza się do nich dziedziny obejmujące prace konstrukcyjno-budowlane, rozmaite konstrukcje (drogowe, mostowe, kolejowe), instalacje sieci (przykładowo gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, elektryczne). Z usług rzeczoznawcy budowlanego korzystają przede wszystkim osoby, które wznoszą obiekty i potrzebują ekspertyzy technicznej. Zajmuje się także wykonywaniem rysunków i badań. Rzeczoznawca budowlany świadczy usługi dla klientów biznesowych i indywidualnych. Jeśli ktoś planuje udać się do sądu, aby uzyskać odszkodowanie za niewłaściwe wykonany kosztorys budowlany lub w celu dochodzenia swoich racji z powodu uszkodzenia prywatnym interesom w inny sposób, to powinien zgłosić się do biegłego rzeczoznawcy budowlanego.

Wyda on opinię, która będzie materiałem dowodowym w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym. Ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego jest dokumentem prawnym w sprawach sądowych. Za jej pomocą można również zweryfikować opinię biegłego sądowego. Warto też wiedzieć, że konieczne staje się złożenie odpowiedniego wniosku o dopuszczenie dowodów w postaci opinii biegłego sądowego. Musi spełniać konkretne wymogi narzucone przez przepisy prawa budowlanego. Istotne jest wobec tego powierzenie tego zadania doświadczonemu specjaliście. Od opinii biegłego sądowego wymaga się tego, aby była ona prawidłowo sporządzona pod kątem merytorycznym i formalnym.

Nie ma znaczenia to, czy komuś jest potrzebna opinia biegłego budowlanego, czy ekspertyza. W każdym przypadku koniecznością staje się skorzystanie z usług osoby mającej odpowiednie kwalifikacje i wiedzę. Istotne jest także określenie tego, co dokładnie jest wymagane. Czasem wystarczająca będzie opinia budowlana, innym razem niezbędne staje się kompleksowe opracowanie sporządzone przez rzeczoznawcę.

Czy wiesz, czym jest ekspertyza budowlana?

W przypadku ekspertyzy budowlanej mowa jest o dokumencie opisującym aktualny stan techniczny konkretnego budynku. Do jego sporządzenia niezbędne stają się oględziny obiektu, jego wyposażenia. Trzeba wykonać rozmaite pomiary techniczne i wyliczenia. Łatwo domyślić się, że zadaniem tym musi zająć się osoba mająca odpowiednie uprawnienia, a mianowicie rzeczoznawca budowlany. Na podstawie ekspertyzy budowlanej możliwe staje się określenie tego, czy dany budynek może zostać dopuszczony do bezpiecznego użytkowania, czy może jednak z jakichś powodów stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia przebywających w nim osób. Rzeczoznawca budowlany przeprowadza szereg badań elementów, które składają się na konstrukcję obiektu. Zalicza się do nich między innymi dach, stropy, ściany, elewacja, fundamenty. Wszystko to ma na celu znalezienie nieprawidłowości.

Rzeczoznawca budowlany ma nieograniczone uprawnienia z zakresu budownictwa. Może wobec tego sporządzić opinię techniczną, różnego typu ekspertyzy budowlane. Tego rodzaju dokumenty są potrzebne do tego, aby dopuścić nowopowstały budynek do użytkowania. Ekspertyza budowlana jest dokumentem, który potwierdza, że wszystkie roboty budowlane zostały przeprowadzone we właściwy sposób. Jeśli ktoś decyduje się na zakup nieruchomości, to również może potrzebować ekspertyzy, aby poznać jej rzeczywisty stan, czy wymaga naprawy, renowacji. Na podstawie opracowania sporządzonego przez rzeczoznawcę budowlanego można również sprawdzić, czy dana inwestycja będzie opłacalna.

KONTAKT

Bezpłatna wstępna weryfikacja