Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Kiedy mówimy o niewłaściwym wykonaniu prac budowlanych i co z tym fantem zrobić

To miało wyglądać inaczej. Umawiałeś się z fachowcami na konkretny rodzaj pracy i oczekiwałeś efektu zgodnego z umową. Niestety wygląda na to, że albo się nie zrozumieliście, albo ktoś popełnił błąd. Czy to znaczy, że mowa o niewłaściwym wykonaniu prac budowlanych? Jeśli tak, to jakie masz prawa?

Kto zawinił w sprawie niewłaściwego wykonania prac budowlanych

Pierwszym winnym jesteś Ty, jeżeli nie zawarłeś z ekipą budowlaną umowy: nie uzgodniłeś na piśmie terminu i zakresu prac. Umowa zawarta między inwestorem a wykonawcą to podstawowa zasada, która zabezpiecza obie strony i chroni przed nieporozumieniami. Efekt w postaci np. ukończonego domu ma być dokładnie taki, jaki jest określony w umowie. Wszelkie odstępstwa w wykonaniu uprawniają Cię do roszczeń.

Co należy do pojęcia „niewłaściwe wykonanie prac budowlanych”

Różne sytuacje na budowie mogą wystąpić – nie sposób wszystkich przewidzieć. W każdym razie nieprawidłowości dotyczą trzech kategorii problemów.

  1. Wszelkie opóźnienia w stosunku do terminów zapisanych w umowie jako zobowiązanie wykonawcy.
  2. Niezgodność z projektem, np.: inny wymiar dachu, nie ten rodzaj drzwi, okno umieszczone z innej strony, dwa okna zamiast jednego.
  3. Niezgodność z przepisami lub ze sztuką budowlaną, np. krzywa ściana, niezabezpieczona izolacja.

Co inwestor może w sprawie niewłaściwego wykonania prac

Inwestor ma prawo do respektowania umowy, a jeśli wystąpią błędy czy naruszenia, ma prawo do roszczeń. Przede wszystkim może sięgnąć do Kodeksu cywilnego, w którym znajdzie odpowiednie przepisy regulujące tę sprawę.

W omawianej tu sytuacji ważny jest art. 471, który mówi:

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi*.

Należy Ci się odszkodowanie. Inna rzecz, że trzeba winę wykonawcy udowodnić, bo nie zawsze sprawa jest oczywista, nie zawsze wykonawca się przyznaje do tej winy i nierzadko sprawa z tego powodu trafia do sądu.

Inne sposoby zmierzenia się ze skutkami niewłaściwego wykonania prac budowlanych

  • Przepisy odnośnie do prac budowlanych reguluje również umowa o dzieło (przepisy o rękojmi przy sprzedaży), dzięki której możesz odstąpić od umowy lub wystąpić o obniżenie wynagrodzenia.
  • Najlepsza sytuacja jest wtedy, gdy konsekwencje niewłaściwego wykonania prac budowlanych są od razu ustalone i zapisane w umowie, czyli wprowadzenie kary umownej (określonej kwotą lub procentowo).

*https://dokumenty.e-prawnik.pl/kodeksy/kodeks-cywilny/skutki-niewykonania-zobowiazan-zobowiazania-wykonanie-zobowiazan-i-skutki-ich-niewykonania/

Bezpłatna wstępna weryfikacja