Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Twój dom jest gotowy. Po wielu miesiącach budowy jedziesz dokonać odbioru. Masz nadzieję, że wykonawca się spisał. On, że mu zapłacisz. To tworzy napięcie. A może myślisz, że odbiór robót od wykonawcy domu to tylko formalność. Spiszecie protokół i po sprawie. Na pewno? Obie strony powinny odpowiedzialnie podejść do odbioru ze względu na bezpieczeństwo prawne, jakie się z tym wiąże.

Dekalog odbioru robót od wykonawcy domu

Żeby wiedzieć, jak ważny jest odbiór i jakie pociąga za sobą skutki jego niedopilnowanie i lekceważenie, warto sprawdzić najważniejsze punkty procedury. Przy dokładnej ich analizie zobaczysz, że nie mają wiele wspólnego z biurokratyczną formalnością. Ich znajomość i realizacja zapewnią Tobie i wykonawcy bezpieczeństwo na wielu polach.

  1. Pomyśl o odbiorze prac budowlanych na etapie tworzenia umowy o roboty budowlane. Określ w niej precyzyjnie takie kwestie jak zakres prac oraz terminy oraz procedury odbiorów częściowych i odbioru końcowego.
  2. Spisz protokół odbioru robót budowlanych – zamieść w nim następujące dane: nazwiska uczestników odbioru wraz z podpisami, datę odbioru, zakres prac i ocenę techniczną ich realizacji, wskazanie ewentualnych nieprawidłowości/usterek/szkód, termin naprawy / wykonania dodatkowych prac.
  3. Masz prawo do odmowy odbioru obiektu, jeśli nie spełnia on założonych (spisanych w umowie) warunków.
  4. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia, jeśli przeprowadzenie odbioru nie wykazało uchybień w pracach budowlanych.
  5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uchybienia ujawnione przy odbiorze.
  6. Zarówno wykonawca, jak i inwestor ma obowiązek stawić się do odbioru robót budowlanych i podpisać protokół (chyba że odmowa jest uzasadniona – gdy wykonanie jest niezgodne z projektem lub wady są tak poważne, że budynek nie nadaje się do użytkowania).
  7. Odbioru należy dokonać osobiście lub powołać pełnomocnika (osobę fizyczną lub prawną).
  8. Data spisania protokołu odbioru stanowi ostatni dzień, w jakim możesz naliczać wykonawcy kary umowne za opóźnienia w wykonaniu.
  9. Data wykonania zobowiązania przez wykonawcę to dzień zgłoszenia budynku do odbioru (nie dzień podpisania protokołu odbioru).
  10. W przypadku gdy chcesz się starać o odszkodowanie z tytułu niewłaściwego wykonania umowy przez wykonawcę, liczy się data podpisania protokołu odbioru końcowego, a nie data stwierdzenia wady.

Jak widzisz, niektóre punkty są bardzo wiążące i decydujące o dalszych ewentualnych roszczeniach czy wymaganiach. Nie traktuj więc odbioru robót budowlanych jak uciążliwego obowiązku wymagającego machnięcia długopisem. Dobrze się do procedury przygotuj, mając na uwadze, że odbiór robót od wykonawcy domu to zapewnienie sobie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

 

Bezpłatna wstępna weryfikacja