Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Tragedie i straty, czyli różnica między powodzią a podtopieniem

Podtopienie już samą nazwą sugeruje, że da się je opanować – brzmi łagodnie i niegroźnie. Powódź to słowo, które niesie ze sobą strach, bezradność i bezsilność. Różnica między powodzią a podtopieniem jest ogromna, gdyż straty, które ze sobą niosą, są nieporównywalne.

Podtopienia – mniejsza skala zagrożenia

O podtopieniu terenu mówi się, gdy wody podziemne pojawią się blisko powierzchni terenu. Tak się zdarza, gdy:

 • obniża się teren,
 • dojdzie do zahamowania przepływu podziemnych wód,
 • podniosą się wody w ciekach i zbiornikach powierzchniowych.

Podtopienia występują sezonowo lub stale. Mogą towarzyszyć powodzi – gdy spadnie dużo deszczu i nastąpi powódź, podniesie się również zwierciadło wód podziemnych.

Bywa i tak, że słabo przepuszczalne podłoże i niewielkie spadki hydrauliczne są przyczynami podtopień.

Albo z powodu zimy, gdy wystąpi gwałtowny wzrost temperatury powietrza – wówczas śnieg szybko się topi i w krótkim czasie pojawia się w gruncie dużo wody, a z nią podtopienia.

Tereny po podtopieniu to tereny podmokłe. Te naturalne występują w nieckach, zagłębieniach i dolinach rzecznych. Natomiast te, za które odpowiedzialne są człowiecze działania, dotyczą obszarów górniczych, sztucznych zbiorników piętrzących wodę, stref przy wałach przeciwpowodziowych albo terenów miejskich sieci wodociągowej.

Podtopienia mogą narobić wiele szkód, szczególnie tych materialnych. Jeżeli woda wejdzie do domu, piwnicy, garażu czy w pola uprawne, straty bywają ogromne. Ale to jednak nie gwałtowna fala, jaką potrafi być powódź.

Klęska żywiołowa – powódź

Powódź wystąpi:

 1. jeżeli w naturalnych ciekach, zbiornikach wodnych, kanałach lub na morzu wzbierze woda;
 2. w którymś momencie przekroczy stan brzegowy;
 3. aż zaleje doliny rzeczne albo tereny depresyjne;
 4. w konsekwencji spowoduje zagrożenie dla ludzi lub ich własności.

Przybiera różne postacie w zależności od tego, skąd się bierze.

 • Powódź opadowa – gdy spadnie duża ilość deszczu.
 • Powódź roztopowa – gdy w okresach zimowy ociepli się i jednocześnie spadnie dużo deszczu.
 • Powódź zatorowa – gdy koryto rzeki się zablokuje koryta (np. lodem).
 • Powódź sztormowa – gdy silne wiatry wieją znad morza w kierunku lądu.

Najgorsze w powodzi jest to, że przychodzi szybko i tak nagle, że człowiek ma niewiele (albo wcale) czasu, by się na nią przygotować. Tu często nie ma możliwości skupiać się na ratunku rzeczy, domu, bo bywa tak, że trzeba ratować życie: swoje, swoich bliskich, sąsiadów, zwierząt.

Najważniejsza różnica między powodzią a podtopieniem

Powódź to przerażające straty: społeczne i materialne. To okrutna klęska żywiołowa, która bezlitośnie zmywa z powierzchni ziemi coś, na co nieraz pracowałeś całe życie. A i tak możesz wtedy myśleć o szczęściu, gdy pozostawi przy życiu Ciebie i Twoją rodzinę. Przy tym podtopienie wydaje się niewielkim problemem.

Bezpłatna wstępna weryfikacja