Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Rzeczoznawca budowlany – kim jest, co może, kiedy się do niego zgłosić

Rzeczoznawca budowlany to zawód zaufania publicznego. Do jego zadań należy sporządzanie ekspertyz dotyczących wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. Żeby móc wykonywać ten zawód niezbędne jest posiadanie co najmniej tytułu inżyniera (na kierunku architektura lub budownictwo). Ekspertyza budowlana wydana przez rzeczoznawcę ma ogromne znaczenie, gdyż to od niej zależy czy dany obiekt (zarówno dom jednorodzinny jak i centrum handlowe) będzie bezpieczny dla osób, które go użytkują.

Rzeczoznawcy budowlani odgrywają istotną rolę w branży budowlanej i mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników różnego rodzaju obiektów. Ich głównym zadaniem jest przygotowywanie ekspertyz dotyczących konstrukcji budowlanych, które mają na celu ocenę ich stanu technicznego, funkcjonalności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

Aby móc pracować jako rzeczoznawca budowlany, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Zwykle wymaga się co najmniej tytułu inżyniera, uzyskanego na kierunku architektura lub budownictwo. Ten rodzaj wykształcenia umożliwia zdobycie wiedzy technicznej i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania rzetelnych ocen konstrukcji budowlanych.

Ekspertyza budowlana wydana przez rzeczoznawcę budowlanego ma duże znaczenie dla właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych. Opinia rzeczoznawcy może wpływać na decyzje dotyczące remontów, modernizacji, a nawet ewentualnej rozbiórki obiektu. W przypadku inwestycji budowlanych, takich jak nowe budynki mieszkalne, biurowe czy handlowe, ekspertyza budowlana może być wymagana przez organy kontrolne jako potwierdzenie zgodności obiektu z przepisami budowlanymi.

W ekspertyzie budowlanej rzeczoznawca dokonuje oceny różnych elementów konstrukcyjnych, takich jak fundamenty, ściany, stropy, dachy, instalacje czy izolacje termiczne. Analizuje również dokumentację techniczną, wykonuje pomiary, przeprowadza badania laboratoryjne i wizualne. Na podstawie zebranych danych oraz swojej wiedzy i doświadczenia, rzeczoznawca sporządza szczegółowy raport, który zawiera ocenę stanu technicznego obiektu, wskazuje ewentualne usterki, problemy czy ryzyka związane z konstrukcją, oraz proponuje niezbędne naprawy lub modernizacje.

Bezpieczeństwo użytkowników jest priorytetem dla rzeczoznawcy budowlanego. Ich profesjonalna ekspertyza i wiedza pozwalają na identyfikację potencjalnych zagrożeń związanych z konstrukcją budynku oraz ocenę, czy obiekt spełnia wymagania bezpieczeństwa. Dzięki temu ekspertyza budowlana jest niezwykle istotnym narzędziem w procesie projektowania, budowy, modernizacji i utrzymania budynków, które wpływają na codzienne życie wielu osób.

Warto podkreślić, że rzeczoznawcy budowlani

Zawód rzeczoznawcy budowlanego jest wyjątkowo odpowiedzialny, dlatego nie może wykonywać go każdy. Kandydaci na rzeczoznawców muszą wyróżniać się wzorową postawą moralną. Muszą być to osoby odporne na korupcję. Warto zdawać sobie sprawę, że skorumpowany rzeczoznawca, który za pieniądze zatwierdzi zły projekt budowy może przyczynić się do zagrożenia zdrowia, a nawet śmierci wielu osób. Z tego względu specjalista ten musi być w pełni świadomy znaczenia efektów swojej pracy. Musi on być osobą rzetelną, odpowiedzialną, skrupulatną, chętną do stałego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych.

Bardzo ważne jest, żeby rzeczoznawca był prawdziwym profesjonalistą w swojej branży. Oczekuje się od niego co najmniej 10 letniego doświadczenia w zawodzie (musi posiadać zarówno doświadczenie w projektowaniu, jak i doświadczenie na budowie.

Zarobki rzeczoznawcy budowlanego są zróżnicowane, jednak niemal zawsze przekraczają średnią krajową. Osoby marzące o karierze w tym zawodzie muszą być przygotowane na lata ciężkiej pracy.

Rzeczoznawca budowlany część swoich obowiązków zawodowych wykonuje w biurze, cześć natomiast w terenie. Jego praca może być związana z częstymi wyjazdami, dlatego ważne jest, żeby specjalista ten posiadał prawo jazdy kategorii B. Rzeczoznawcy mogą pracować w elastycznych godzinach. W zależności od jakości i ilości zleceń mogą mieć mniej lub więcej pracy.

Kandydat na rzeczoznawcę budowlanego powinien posiadać niektóre cechy introwertyka, a część cech osoby ekstrawertycznej. Musi być zdolny do wielogodzinnej pracy w skupieniu przy biurku, a także szybkiego nawiązywania relacji z klientami i współpracownikami. Specjalista ten musi mieć silną osobowość. Oczekuje się od niego, że będzie w stanie wydać niezależną opinię, niezależnie od tego czy będzie się do podobało osobom odpowiedzialnym za dany projekt budowlany czy też nie. Rzeczoznawcy budowlani muszą biegle posługiwać się językiem polskim i angielskim (zdarza się, że muszą komunikować się z klientami pochodzącymi z zagranicy).

KONTAKT

Bezpłatna wstępna weryfikacja