Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Bezpłatna wstępna weryfikacja !

  • PL – +48 730 006 666
  • PL – +48 537 775 577
  • AT – + 43 660 6666 555

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Rzeczoznawca budowlany to zawód zaufania publicznego. Do jego zadań należy sporządzanie ekspertyz dotyczących wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. Żeby móc wykonywać ten zawód niezbędne jest posiadanie co najmniej tytułu inżyniera (na kierunku architektura lub budownictwo). Ekspertyza budowlana wydana przez rzeczoznawcę ma ogromne znaczenie, gdyż to od niej zależy czy dany obiekt (zarówno dom jednorodzinny jak i centrum handlowe) będzie bezpieczny dla osób, które go użytkują.

Zawód rzeczoznawcy budowlanego jest wyjątkowo odpowiedzialny, dlatego nie może wykonywać go każdy. Kandydaci na rzeczoznawców muszą wyróżniać się wzorową postawą moralną. Muszą być to osoby odporne na korupcję. Warto zdawać sobie sprawę, że skorumpowany rzeczoznawca, który za pieniądze zatwierdzi zły projekt budowy może przyczynić się do zagrożenia zdrowia, a nawet śmierci wielu osób. Z tego względu specjalista ten musi być w pełni świadomy znaczenia efektów swojej pracy. Musi on być osobą rzetelną, odpowiedzialną, skrupulatną, chętną do stałego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych.

Bardzo ważne jest, żeby rzeczoznawca był prawdziwym profesjonalistą w swojej branży. Oczekuje się od niego co najmniej 10 letniego doświadczenia w zawodzie (musi posiadać zarówno doświadczenie w projektowaniu, jak i doświadczenie na budowie.

Zarobki rzeczoznawcy budowlanego są zróżnicowane, jednak niemal zawsze przekraczają średnią krajową. Osoby marzące o karierze w tym zawodzie muszą być przygotowane na lata ciężkiej pracy.

Rzeczoznawca budowlany część swoich obowiązków zawodowych wykonuje w biurze, cześć natomiast w terenie. Jego praca może być związana z częstymi wyjazdami, dlatego ważne jest, żeby specjalista ten posiadał prawo jazdy kategorii B. Rzeczoznawcy mogą pracować w elastycznych godzinach. W zależności od jakości i ilości zleceń mogą mieć mniej lub więcej pracy.

Kandydat na rzeczoznawcę budowlanego powinien posiadać niektóre cechy introwertyka, a część cech osoby ekstrawertycznej. Musi być zdolny do wielogodzinnej pracy w skupieniu przy biurku, a także szybkiego nawiązywania relacji z klientami i współpracownikami. Specjalista ten musi mieć silną osobowość. Oczekuje się od niego, że będzie w stanie wydać niezależną opinię, niezależnie od tego czy będzie się do podobało osobom odpowiedzialnym za dany projekt budowlany czy też nie. Rzeczoznawcy budowlani muszą biegle posługiwać się językiem polskim i angielskim (zdarza się, że muszą komunikować się z klientami pochodzącymi z zagranicy).

Call Now ButtonBezpłatna wstępna weryfikacja