Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

W jakim celu sporządza się ekspertyzę

Opinia budowlana może być potrzebna w wielu sytuacjach. Na jej podstawie można stwierdzić jednoznacznie, jaki jest rzeczywisty stan nieruchomości. Rzeczoznawca budowlany będzie w stanie sporządzić ekspertyzę budowlaną w ciągu kilku dni, w zależności od stopnia skomplikowania, ilości i rodzaju przeprowadzonych badań.

Po co wykonuje się ekspertyzę budowlaną?

Wyróżnia się wiele rodzajów ekspertyz budowlanych. Mogą być one między innymi konstrukcyjne. W ich przypadku szczegółowo opisuje się stan konstrukcji i nośności poszczególnych elementów. Ekspertyza budowlana mykologiczna służy do oceniania budynku pod kątem obecności grzybów, czy stanowią one zagrożenie dla zdrowia użytkowników obiektu i dla jego konstrukcji. Jest również ekspertyza zawilgoceń i przecieków. Zawiera między innymi rozwiązania technologiczne dotyczące zakresu napraw. Można wykonać również ekspertyzę pęknięć i zarysowań. Wyróżnia się także ekspertyzę dotyczącą zmiany sposobu użytkowania obiektów, ekspertyzę wytrzymałości betonu.

Opinia biegłego budowlanego służy jako dowód w postępowaniach karnych i cywilnych. Może być sporządzona na zlecenie sądu, policji. prokuratury. W ekspertyzie budowlanej znajduje się szczegółowa analiza projektu budowlanego, ocena stanu technicznego obiektu lub konkretnej jego części. Wykonuje się pomiary specjalistycznymi narzędziami. W ekspertyzie można znaleźć również propozycje dotyczące rozwiązań lub napraw. W zależności od potrzeb może zawierać nawet wyliczenie kosztów renowacji. Ekspertyzę budowlaną zaleca się wykonać w przypadku planowanej ingerencji w konstrukcję budynku. Jeśli pojawiły się na nim pęknięcia i zarysowania, to są to wskazania do zweryfikowania nośności pod kątem bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Wszelkie zmiany w sposobie korzystania z budynku powinny zostać zweryfikowane przez rzeczoznawcę budowlanego. Ekspertyzę budowlaną wykonuje się także, gdy występują przecieki i zawilgocenia, grzyby na ścianach.

Co warto wiedzieć o ekspertyzie budowlanej?

Opinia budowlana jest sporządzona w celu uzyskania informacji o rzeczywistym stanie technicznym nieruchomości. Ekspertyzę budowlaną wykonuje osoba mająca odpowiednie uprawnienia i doświadczenia. Jest to opracowanie sporządzone w sposób rzetelny i dokładny. Zawiera szereg niezbędnych szczegółów, które dotyczą wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku. Wykonanie ekspertyzy wynosi kilka tysięcy złotych.

Opinia budowlana jest ważnym dokumentem, który służy do oceny technicznej nieruchomości. Jest ona wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie budownictwa. Celem takiej opinii jest ustalenie rzeczywistego stanu technicznego budynku, jego elementów konstrukcyjnych oraz ewentualnych wad i uszkodzeń.

Ekspertyza budowlana jest opracowaniem, które powinno być sporządzone w sposób rzetelny i dokładny. Zawiera ona szereg szczegółów dotyczących stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, takich jak fundamenty, ściany, dach, instalacje, stolarka okienna i drzwiowa oraz wiele innych. W przypadku wystąpienia usterek lub uszkodzeń w budynku, ekspertyza budowlana pozwala na ich dokładne zidentyfikowanie oraz określenie przyczyn ich powstania.

Koszt wykonania ekspertyzy budowlanej może wynosić kilka tysięcy złotych, w zależności od skali i złożoności budynku oraz zakresu prac wykonanych przez eksperta. Jednakże, warto zauważyć, że taka inwestycja może okazać się niezwykle opłacalna w dłuższej perspektywie, ponieważ pozwoli na wczesne wykrycie ewentualnych usterek i uszkodzeń, co z kolei pozwoli na ich szybszą i bardziej skuteczną naprawę, unikając tym samym poważniejszych problemów w przyszłości.

Istotne informacje o ekspertyzie budowlanej

Jeśli ktoś chce prawnie potwierdzić sam nieruchomości, to powinien zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej. Składa się ona z części opisowej i obliczeniowej. Zawiera rozmaite wyliczenia i pomiary. Rzeczoznawca budowlany określa między innymi przyczyny wystąpienia konkretnych wad i uszkodzeń. Wskazuje również na sposoby naprawy i podaje przybliżone koszty wdrożenia zadań naprawczych. Rzeczoznawca budowlany jest osobą mającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie zawodowe. Sporządzona przez niego ekspertyza może odnosić się do stanu ścian budynku, elewacji, dachu, fundamentów i szeregu innych elementów konstrukcyjnych. Przeprowadza się ją dla obiektów nowopowstałych, użytkowanych od dłuższego czasu i zabytkowych.

Ekspertyzę budowlaną wykonuje się w celu zweryfikowania prawidłowości przeprowadzonych robót, między innymi prac wykończeniowych i izolacyjnych. Opinia biegłego sądowego jest wręcz niezbędna, jeśli ktoś chce uzyskać zwrot kosztów lub naprawy usterki na drodze sądowej. Stanowi ona dowód uznawany przez sąd. Ekspertyza budowlana przyda się każdej osobie, która chce zmodernizować ruchomość, zmienić jej przeznaczenie. Jeśli doszło do naruszenia konstrukcji elementów obiektu, stanowi to wskazanie do wykonania takiego opracowania. Ekspertyza budowlana jest potrzebna również, jeśli budynek został uszkodzony na skutek zdarzeń losowych typu pożar, podtopienie. Wskazaniem będzie także uszkodzenie instalacji elektrycznej lub wentylacyjnej. Czasem potrzebna jest opinia biegłego budowlanego w trakcie postępowania sądowego.

Zapraszamy do kontaktu https://szkodywbudownictwie.pl/kontakt/

Bezpłatna wstępna weryfikacja