Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Szeroki zakres odpowiedzialności wykonawcy – co może pójść nie tak i jakie są tego skutki

Zakres odpowiedzialności wykonawcy

Wykonując prace budowlane, bierzesz odpowiedzialność. Za siebie i za innych. Odpowiadasz też za teren i materiały, które Ci powierzono. Odpowiadasz wobec pracowników, inwestora oraz osób, które znajdują się na terenie budowy. Wisi nad Tobą kodeks cywilny i karny. To mocno obciążające dla sumienia. Miej świadomość, co to znaczy szeroki zakres odpowiedzialności wykonawcy.

Mocno ciążące punkty zakresu odpowiedzialności wykonawcy

Jako wykonawca podpisałeś z inwestorem umowę, w której zobowiązałeś się do wykonania określonych prac w podanym terminie i zakresie. Sytuacje życiowe i losowe lub pewne zaniedbania sprawiają, że zostajesz obciążony odpowiedzialnością za każde naruszenie punktów umowy lub przepisów budowlanych. Do czego mogłoby dojść? Jakie potencjalne problemy i ich możliwe skutki mogą z tego wynikać? Zobaczmy:

 1. Opóźniasz się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót i inwestor podejrzewa w związku z tym, że nie ukończysz ich w wyznaczonym terminie.

Możliwe skutki:

 • inwestor bez dodatkowego terminu odstępuje od umowy;
 • zostajesz obciążony karami umownym za każdy dzień;
 • płacisz odszkodowanie uzupełniające.
 1. Wykonujesz prace objęte umową w sposób wadliwy lub niezgodny z umową.

Możliwe skutki:

 • inwestor prosi o zaprzestanie tego typu czynności, zmianę sposobu wykonania, naprawę;
 • wyznacza odpowiedni termin na poprawę zlecenia;
 • inwestor odstępuje od umowy lub zleca poprawę innemu wykonawcy na Twój koszt.
 1. Oddajesz budynek/obiekt z wadami, o których inwestor nie wiedział.

Możliwe skutki:

 • odpowiadasz na zasadzie rękojmi jak przy umowie sprzedaży – inwestor ma prawo wybrać sposób uzyskania od Ciebie rekompensaty za wady.

 

 1. Wykonujesz swoje obowiązki, ale nie spełniają one wymagań wynikających z prawa budowlanego albo wykonujesz je niedbale.

Możliwe skutki (za które ponosisz odpowiedzialność karną lub grzywny):

 • spowodowałeś zagrożenie życia ludzi,
 • spowodowałeś zagrożenie zdrowia ludzi,
 • naraziłeś na niebezpieczeństwo mienie lub środowisko,
 • spowodowałeś znaczne straty materialne.

 

 1. Prowadzisz roboty budowlane lub rozbiórkowe mimo wydanego postanowienia o ich wstrzymaniu.
 2. Wykonujesz samodzielnie funkcje techniczne, choć nie posiadasz odpowiednich uprawnień.

Możliwe skutki:

 • podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 2,
 • podlegasz karze ograniczenia wolności,
 • podlegasz karze grzywny.

Na odpowiedzialność dobra profilaktyka i ubezpieczenie

Widać, że zakres odpowiedzialności wykonawcy jest szeroki i złożony. Jednym ze sposobów poradzenia sobie z poczuciem, że tyle od Ciebie zależy, jest postępowanie zgodne z sumieniem, umową i wszelkimi przepisami. Dobrym pomysłem będzie wykupienie polisy ubezpieczenia ryzyk budowy, jednak to przestrzeganie zasad jest najistotniejszą profilaktyką w tym zakresie.

Bezpłatna wstępna weryfikacja