Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Zalane mieszkanie w Niemczech

Mieszkasz w Niemczech i zalałeś mieszkanie? A może ktoś zalał mieszkanie tobie? Zalane mieszkanie w Niemczech to problem, który wymaga zastosowania procedury zgodnej z niemieckim prawodawstwem, w szczególności przepisami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem mieszkańców oraz stanem budynku.

Po zalaniu mieszkania najważniejszą czynnością powinna być ocena szkód, jakie w wyniku owego zalania powstały. Czy woda uszkodziła tylko sufity u sąsiada? Może wystarczy wymienić płytki łazienkowe lub wykładzinę? Trzeba pamiętać, że wilgoć pozostawiona w ukrytych miejscach, gdzie nie dociera powietrze, może tworzyć wszelkiego rodzaju czynniki mające negatywny wpływ nie tylko na wyposażenie, ale również na zdrowie mieszkańców. Zatem, oprócz spadających z sufitu kawałków tynku, odklejających się płytek lub nasiąkniętych wodą paneli, mogą się pojawiać w ciemnych, wilgotnych miejscach grzyby i pleśnie, które wydzielają toksyczne związki.

Rzeczoznawca budowalny w Niemczech jest osobą, która fachowo oceni faktyczny stan zalanych pomieszczeń. Musi on znać nie tylko prawo budowlane, ale również przepisy prawne związane ze stanem sanitarno-epidemiologicznym obowiązującym dla pomieszczeń (należy podkreślić, że inne przepisy mogą obowiązywać dla pomieszczeń mieszkalnych, a inne dla obiektów handlowych i przemysłowych). Dzięki fachowej wiedzy, potwierdzonej właściwymi uprawnieniami, będzie potrafił określić przyczynę zalania oraz osobę winną stratom, jakie wyrządziła woda. Istotnym zagrożeniem dla życia ludzi będzie prąd elektryczny. Obecność wody w pobliżu gniazdka lub urządzenia elektrycznego może spowodować, że nieświadoma osoba zostanie narażona na porażenie, co w efekcie może grozić nawet śmiercią. Ponadto rzeczoznawca musi sprawdzić stan przesiąkniętego wodą stropu, który w skrajnych sytuacjach może grozić zawaleniem.

Ekspertyza budowlana w Niemczech to dokument, który jest opracowywany przez rzeczoznawcę na podstawie oględzin i badań zalanych pomieszczeń. Zawiera ona przede wszystkim opis zdarzenia i stanu przed zalaniem, opis przeprowadzonych przez rzeczoznawcę czynności i stanu pomieszczeń po zalaniu, z podkreśleniem tych punktów, które mogą powodować zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Ważnym elementem ekspertyzy będą wnioski, które zawierają przyczynę zalania i osobę, która ponosi bezpośrednią lub pośrednią odpowiedzialność za szkody. Najistotniejszą częścią ekspertyzy będzie ostateczna opinia co do rzeczywistego stanu technicznego obiektu, możliwości dalszego użytkowania pomieszczenia lub całego mieszkania, a także zalecenia co do prac, które należy wykonać, by pomieszczenia mogły ponownie być użytkowane. Możliwe jest również załączenie do dokumentu kosztorysu takich prac, co pozwoli osobie odpowiedzialnej za zalanie przygotować się finansowo do dokonania koniecznych napraw lub przedstawić taki dokument firmie ubezpieczającej osobę odpowiedzialną.

Ekspertyza budowlana w Niemczech jest kompleksowym dokumentem, który zostaje przygotowany przez rzeczoznawcę na podstawie dogłębnej analizy zalanych pomieszczeń. Dokument ten ma na celu dostarczenie szczegółowego opisu zdarzenia oraz stanu pomieszczeń przed i po zalaniu. Szczególną uwagę zwraca się na punkty, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Jednym z kluczowych elementów ekspertyzy są wnioski, które określają przyczynę zalania oraz osobę, która ponosi bezpośrednią lub pośrednią odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Ostateczna opinia dotycząca rzeczywistego stanu technicznego obiektu stanowi istotną część dokumentu. Ponadto, ekspertyza zawiera zalecenia dotyczące dalszego użytkowania zalanych pomieszczeń lub całego mieszkania oraz wskazówki dotyczące niezbędnych prac, które należy podjąć w celu przywrócenia pomieszczeń do użytku.

Warto również zaznaczyć, że ekspertyza budowlana może zawierać kosztorys prac, który umożliwia osobie odpowiedzialnej za zalanie oszacowanie potrzebnych środków finansowych na naprawy. Taki dokument może również posłużyć jako podstawa do zgłoszenia roszczenia do firmy ubezpieczeniowej, której podlega osoba odpowiedzialna za szkody.

Ekspertyza budowlana ma kluczowe znaczenie w procesie ustalania odpowiedzialności za zalanie oraz podejmowania działań naprawczych. Jej kompleksowy charakter, oparty na oględzinach i badaniach, pozwala na precyzyjną ocenę stanu technicznego obiektu oraz dostarcza niezbędnych informacji i zaleceń dla dalszych działań.

Ekspertyza, jaką przedstawia rzeczoznawca budowlany, będzie również stanowić podstawę do ubiegania się o ewentualne odszkodowanie przez osoby pokrzywdzone i może być wykorzystana, jako dowód prawny, na podstawie którego składane są roszczenia. W związku z tym musi być przygotowana przez specjalistę posiadającego niezbędne uprawnienia, który jednocześnie ponosi odpowiedzialność za wydane przez siebie opinie.

Jak widać, w przypadku zalania pomieszczeń sąsiadom, warto poszukać fachowca z uprawnieniami, najlepiej korzystając ze stron internetowych urzędów zajmujących się prawem budowlanym lub właściwych organizacji branżowych, które zrzeszają tego rodzaju specjalistów.

KONTAKT

Bezpłatna wstępna weryfikacja