Przedstaw swoją sytuację naszym ekspertom i uzyskaj wsparcie oraz potrzebne informacje.

Bezpłatna wstępna weryfikacja !

  • PL – +48 730 006 666
  • PL – +48 537 775 577
  • AT – + 43 660 6666 555

Email

info@szkodywbudownictwie.eu

Ucierpiałeś w wyniku szkody budowlanej ?
Nie wiesz, co dalej ?
Zadzwoń – +48 730 006 666

Zalane mieszkanie w Niemczech

Zalane mieszkanie w Niemczech – kto ponosi odpowiedzialność?

Koszty szkód pokrywa sąsiad w przypadku powodzi. A co jeśli sąsiad nie ma wymaganego ubezpieczenia (OC) lub do zalania doszło we własnym mieszkaniu np. w wyniku pęknięcia gumowej rurki od pralki?

Nawet jeśli tylko wynajmujesz dom, ponosisz odpowiedzialność fiskalną za jego utrzymanie, dlatego ważne jest, aby ubezpieczyć się od nieprzewidzianych nieszczęść, takich jak powódź czy pożar.

Każdy, niezależnie od tego, czy mieszka w wynajmowanym, czy własnościowym mieszkaniu, powinien pomyśleć o ubezpieczeniu. Nawet jeśli ciężko pracujemy, aby zabezpieczyć nasze rzeczy w mieszkaniu (dodatkowe zamki, alarmy), zawsze może dojść do szkód z powodu wody, silnych wiatrów lub ognia.

Ekspertyza budowlana w Niemczech – jak wygląda?

Należy zbadać poszczególne elementy konstrukcyjne nieruchomości, w tym dach, stropy, ściany, elewacje, fundamenty, a także elementy sugerujące ewentualne uszkodzenia budynku. Dobrze przeprowadzona wiedza konstrukcyjna powinna zawierać również niezbędne obliczenia i pomiary, a także przyczyny wszelkich nieprawidłowości oraz działania naprawcze, które można od razu podjąć.

Ekspertyzy budowlanej powinien podjąć się rzeczoznawca budowlany posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń i możliwość pełnienia samodzielnej funkcji technicznej. Rzeczoznawca budowlany powinien również posiadać kompetencje w zakresie sporządzania opinii technicznych oraz wykonywania prac w zakresie odpowiadającym jego uprawnieniom budowlanym.

Niemniej jednak koszt opracowania i wydania ekspertyzy budowlanej jest zawsze zdeterminowany okolicznościami jej powstania. Jej koszt ustalany jest na podstawie daty wykonania ekspertyzy oraz wielkości obiektu, wielkości uszkodzeń, lokalizacji nieruchomości, rodzaju badania oraz rodzaju materiału, który ma być ujęty w dokumencie. Nie bez znaczenia jest również liczba wizyt rzeczoznawcy, jakiej wymaga rzeczoznawca budowlany, oraz udział dodatkowych specjalistów w badaniu w przypadku trudniejszych badań.

Opinia techniczna jest oceną stanu budynku na podstawie oględzin i odpowiednich dokumentów projektowych. Z kolei ekspertyza techniczna to ocena stanu domu poparta badaniami i szacunkami szczelności fundamentów, ścianek działowych, stropów i innych elementów konstrukcyjnych, elewacji i dachów.

Rzeczoznawca budowalny w Niemczech – kiedy warto skorzystać z jego usług?

Rzeczoznawca budowlany to osoba uprawniona do przygotowywania bezstronnych ekspertyz dotyczących konkretnych problemów budowlanych. Może dostarczać opinii ekspertów, przeprowadzać pomiary oraz przedstawiać wnioski i sugestie, które są często wykorzystywane przez władze państwowe do rozwiązywania konfliktów między podmiotami budowlanymi, a także klientami i firmami budowlanymi.

Rzeczoznawca musi posiadać szeroką wiedzę i doświadczenie w określonej specjalności budowlanej, o czym świadczy tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadawany przez samorządy zawodowe budowniczych i inżynierów budownictwa.

Na budowie inspektor budowlany pełni samodzielną służbę techniczną. Ponieważ jest specjalistą budowlanym może tworzyć opinie techniczne i ekspertyzy budowlane, opiniować wydane wcześniej ekspertyzy budowlane oraz występować jako ekspert w postępowaniach karnych budowlanych.

Rzeczoznawca budowlany zapewnia profesjonalne opinie i umiejętności w zakresie mostów, pociągów, autostrad, telefonów i ochrony przeciwpożarowej, oprócz konstrukcji budowlanych. Sektor zabytków to szczególnie fascynujący temat biznesowy dla rzeczoznawców budowlanych. Rzeczoznawca budowlany może również pełnić funkcję biegłego sądowego lub doradcy inwestycyjnego. Do przygotowania operatu szacunkowego często wymagana jest wiedza rzeczoznawcy budowlanego. Specjaliści budowlani przeprowadzają również okresowe kontrole i kontrole konstrukcyjne.

Call Now ButtonBezpłatna wstępna weryfikacja